338-0091/02 – Hydraulic Systems of Earthmoving Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hydraulický systém: definice, skladba a funkce hydraulického systému. Rozdělení hydraulických systémů. Analýza hydraulického obvodu v ustáleném stavu, ideální hydraulický obvod. C.: Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 2.P.: Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Tlakové a průtokové ztráty. Účinnosti. C.: Výpočet tlakových a průtokových ztrát. Účinnosti hydrostatických převodníků. 3.P. Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. C.: Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových a průtokových ztrát a účinností. Zadání programu č.1: Návrh hydraulického systému stavebního nebo zemního stroje Za program možno obdržet až 10 bodů 4.P.: Hydrostatické převodníky stavebních a zemních strojů: rotační převodníky rychloběžné. Pomaluběžné hydromotory. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Práce na programu č. 1. 5.P.: Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konst. tlak a konstantní výkon. C.: Program č.2: Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 10 bodů 6.P.: Přímočaré hydromotory. Těsnění v hydraulických systémech. C.: Program č. 3: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Za program možno obdržet až 10 bodů. 7.P.: Rozváděče a jednosměrné ventily. Skupinové rozváděče mobilních strojů. Skupinové rozváděče proporcionální. C.: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru: pokračování práce na programu. 8.P.: Škrtící ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Proporcionální rozváděč s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Tlakové ventily. C.: Program č. 4: Měření škrtícího ventilu a ventilu s tlakovou váhou. Za program možno obdržet až 4 body. 9.P.: Montáž hydraulického obvodu. Potrubí, hadice, potrubní spoje. Nádrže. Chladiče. Základy údržby hydraulických systémů. Filtry a filtrace. C.: Návrh proporcionálního rozváděče pro ovládání zdvihu výložníku. 10.P.: Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Hydrostatické pohony stavebních a zemních strojů. Charakteristiky hydrostatických pohonů. Pracovní bod pohonu. Rozběh a brzdění pohonu. C.: Výpočet hydrostatického převodu pojezdového mechanismu. 11.P.: Pohony pojezdových mechanismů mobilních strojů. Hydrostatický převod: uspořádání, řízení, charakteristiky. Aplikace u mobilních strojů. C.: Program č. 5: Měření charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem Za program možno obdržet až 4 body. 12.P.: Hydrostatické pohony nadstavby stavebních a zemních strojů. Vícemotorové pohony a způsoby jejich řízení. Řízení proměnným odporem: škrtícím ventilem, proporcionálním ventilem. Systémy s otevřeným středem a s uzavřeným středem. C.: Návrh pohonu otoče. Výpočet doby rozběhu a brzdění pohonu. 13.P.: Synchronní chod hydromotorů. Servořízení mobilních strojů. C.: Návrh hydraulického obvodu nadstavby stavebního nebo zemního stroje. Výpočet synchronního chodu hydromotorů. 14.P.: Základy diagnostiky hydraulických systémů. Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Měření a vyhodnocování diagnostickým systémem M5000. 15.P.: Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Odevzdání a vyhodnocení programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner