338-0091/02 – Hydraulic Systems of Earthmoving Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hydraulický systém: definice, skladba a funkce hydraulického systému. Rozdělení hydraulických systémů. Analýza hydraulického obvodu v ustáleném stavu, ideální hydraulický obvod. C.: Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 2.P.: Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Tlakové a průtokové ztráty. Účinnosti. C.: Výpočet tlakových a průtokových ztrát. Účinnosti hydrostatických převodníků. 3.P. Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. C.: Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových a průtokových ztrát a účinností. Zadání programu č.1: Návrh hydraulického systému stavebního nebo zemního stroje Za program možno obdržet až 10 bodů 4.P.: Hydrostatické převodníky stavebních a zemních strojů: rotační převodníky rychloběžné. Pomaluběžné hydromotory. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Práce na programu č. 1. 5.P.: Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konst. tlak a konstantní výkon. C.: Program č.2: Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 10 bodů 6.P.: Přímočaré hydromotory. Těsnění v hydraulických systémech. C.: Program č. 3: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Za program možno obdržet až 10 bodů. 7.P.: Rozváděče a jednosměrné ventily. Skupinové rozváděče mobilních strojů. Skupinové rozváděče proporcionální. C.: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru: pokračování práce na programu. 8.P.: Škrtící ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Proporcionální rozváděč s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Tlakové ventily. C.: Program č. 4: Měření škrtícího ventilu a ventilu s tlakovou váhou. Za program možno obdržet až 4 body. 9.P.: Montáž hydraulického obvodu. Potrubí, hadice, potrubní spoje. Nádrže. Chladiče. Základy údržby hydraulických systémů. Filtry a filtrace. C.: Návrh proporcionálního rozváděče pro ovládání zdvihu výložníku. 10.P.: Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Hydrostatické pohony stavebních a zemních strojů. Charakteristiky hydrostatických pohonů. Pracovní bod pohonu. Rozběh a brzdění pohonu. C.: Výpočet hydrostatického převodu pojezdového mechanismu. 11.P.: Pohony pojezdových mechanismů mobilních strojů. Hydrostatický převod: uspořádání, řízení, charakteristiky. Aplikace u mobilních strojů. C.: Program č. 5: Měření charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem Za program možno obdržet až 4 body. 12.P.: Hydrostatické pohony nadstavby stavebních a zemních strojů. Vícemotorové pohony a způsoby jejich řízení. Řízení proměnným odporem: škrtícím ventilem, proporcionálním ventilem. Systémy s otevřeným středem a s uzavřeným středem. C.: Návrh pohonu otoče. Výpočet doby rozběhu a brzdění pohonu. 13.P.: Synchronní chod hydromotorů. Servořízení mobilních strojů. C.: Návrh hydraulického obvodu nadstavby stavebního nebo zemního stroje. Výpočet synchronního chodu hydromotorů. 14.P.: Základy diagnostiky hydraulických systémů. Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Měření a vyhodnocování diagnostickým systémem M5000. 15.P.: Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Odevzdání a vyhodnocení programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.