338-0091/02 – Hydraulické systémy zemních strojů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou posluchači seznámeni s hydraulickými systémy stavebních a zemních strojů. Vychází se z obecných znalostí získaných v předmětu Tekutinové mechanismy, které budou konkretizovány na výše uvedené systémy stavebních a zemních strojů. Problematika hydraulických systémů je doplněna o základy montáže, provozu a údržby hydraulických systémů a diagnostiku hydraulických zařízení.

Povinná literatura:

Kopáček,J.-Pavlok,B.: Tekutinové mechanismy. Skripta VŠB Ostrava 1994. Pivoňka,J. a kol.: Tekutinové mechanismy. SNTL 1987. Brada,J.-Jeřábek,K.: Hydraulické prvky pro stavební, úpravárenské a zemědělské stroje. Skripta ČVUT 1982. Hojdar,J.a kol.: Povrchové dobývací stroje II. Skripta ČVUT Praha 1982. Jeřábek,K.: Zemní stroje. Skripta ČVUT Praha 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydraulický systém: definice, skladba a funkce hydraulického systému. Rozdělení hydraulických systémů. Analýza hydraulického obvodu v ustáleném stavu, ideální hydraulický obvod. C.: Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 2.P.: Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Tlakové a průtokové ztráty. Účinnosti. C.: Výpočet tlakových a průtokových ztrát. Účinnosti hydrostatických převodníků. 3.P. Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. C.: Návrh a výpočet hydraulického obvodu s uvažováním tlakových a průtokových ztrát a účinností. Zadání programu č.1: Návrh hydraulického systému stavebního nebo zemního stroje Za program možno obdržet až 10 bodů 4.P.: Hydrostatické převodníky stavebních a zemních strojů: rotační převodníky rychloběžné. Pomaluběžné hydromotory. C.: Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Práce na programu č. 1. 5.P.: Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konst. tlak a konstantní výkon. C.: Program č.2: Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 10 bodů 6.P.: Přímočaré hydromotory. Těsnění v hydraulických systémech. C.: Program č. 3: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Za program možno obdržet až 10 bodů. 7.P.: Rozváděče a jednosměrné ventily. Skupinové rozváděče mobilních strojů. Skupinové rozváděče proporcionální. C.: Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru: pokračování práce na programu. 8.P.: Škrtící ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Proporcionální rozváděč s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Tlakové ventily. C.: Program č. 4: Měření škrtícího ventilu a ventilu s tlakovou váhou. Za program možno obdržet až 4 body. 9.P.: Montáž hydraulického obvodu. Potrubí, hadice, potrubní spoje. Nádrže. Chladiče. Základy údržby hydraulických systémů. Filtry a filtrace. C.: Návrh proporcionálního rozváděče pro ovládání zdvihu výložníku. 10.P.: Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Hydrostatické pohony stavebních a zemních strojů. Charakteristiky hydrostatických pohonů. Pracovní bod pohonu. Rozběh a brzdění pohonu. C.: Výpočet hydrostatického převodu pojezdového mechanismu. 11.P.: Pohony pojezdových mechanismů mobilních strojů. Hydrostatický převod: uspořádání, řízení, charakteristiky. Aplikace u mobilních strojů. C.: Program č. 5: Měření charakteristiky pohonu s řízením proměnným odporem Za program možno obdržet až 4 body. 12.P.: Hydrostatické pohony nadstavby stavebních a zemních strojů. Vícemotorové pohony a způsoby jejich řízení. Řízení proměnným odporem: škrtícím ventilem, proporcionálním ventilem. Systémy s otevřeným středem a s uzavřeným středem. C.: Návrh pohonu otoče. Výpočet doby rozběhu a brzdění pohonu. 13.P.: Synchronní chod hydromotorů. Servořízení mobilních strojů. C.: Návrh hydraulického obvodu nadstavby stavebního nebo zemního stroje. Výpočet synchronního chodu hydromotorů. 14.P.: Základy diagnostiky hydraulických systémů. Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Měření a vyhodnocování diagnostickým systémem M5000. 15.P.: Aplikace hydraulických systémů na stavebních a zemních strojích. C.: Odevzdání a vyhodnocení programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.