338-0302/01 – Tekutinové mechanismy (TMech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BRZ0023 Ing. Petr Brzezina
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s se základními pojmy z oblasti Tekutinových mechanismů: hydraulický mechanismus, pneumatický mechanismus, hydraulický a pneumatický obvod. Seznámí se se skladbou hydraulických a pneumatických obvodů, se základními hydraulickými a pneumatickými prvky, s jejich funkcí, konstrukcí, charakteristikami, použitím v obvodech. Studenti se naučí na příkladech počítat hydraulické a pneumatické obvody v ustáleném stavu, a řešit rozběh a brzdění hydraulických pohonů. Naučí se navrhovat jednodušší hydraulické a pneumatické obvody a sestavovat je na praktikátorech v laboratoři. Získají základní znalosti z provozu, údržby, měření a diagnostiky hydraulických a pneumatických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu Tekutinové mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových systémů, jejich konstrukce, funkce a charakteristiky, hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, aplikace tekutinových mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty tekutinových mechanismů a laboratorní měření.

Povinná literatura:

[1] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., BUREČEK, A., STONAWSKI, E., DVOŘÁK, L., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Hydraulické mechanismy, VŠB-TUO, 2022, 225 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., DVOŘÁK, L, BUREČEK, A., STONAWSKI, E., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Praktické úlohy a základy pneumatiky, VŠB-TU Ostrava, 2022, 165 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [4] KOPÁČEK, J., Žáček, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5. [5] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. [4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [5] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0. [6] PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s. [7] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [8] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [9] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 18 bodů – test (10 bodů), 2 projekty (20 bodů), protokol z měření (5 bodů) Zkouška: test - max 35 bodů, minimálně 18 bodů, ústní zkouška – 1 otázka, max 20 bodů, obhajoba programů max 10 bodů

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze)

Další požadavky na studenta

Otázky ke zkoušce 1. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů : fyzikální vlastnosti, mazací schopnost, chemické vlastnosti. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů : minerální oleje, těžko zápalné kapaliny, ekologické kapaliny. 3. Výroba stlačeného vzduchu – kompresory a jejich regulace, kompresorové stanice. 4. Úprava stlačeného vzduchu – sušení, filtrace, mazání 5. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, šroubové, charakteristické parametry, účinnosti. 6. Hydrostatické převodníky pístové radiální, axiální charakteristické parametry, účinnosti. 7. Přímočaré hydromotory : konstrukce, výpočet, těsnění. 8. Kyvné hydromotory. Hydraulické agregáty. Multiplikátory tlaku. 9. Pneumatické motory – rozdělení, konstrukce, výpočet základních parametrů. 10. Rozváděče. 11. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek, uzavírací ventily. 12. Škrticí ventily. Regulační ventily průtoku. 13. Tlakové ventily. 14. Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. 15. Proporcionální technika a servotechnika. 16. Filtry a filtrace kapalin. 17. Potrubí, hadice, armatury. Výpočet tlakové ztráty v potrubí a armaturách. 18. Řízení hydraulického pohonu proměnným odporem. 19. Objemové řízení pohonu. Hydrostatický převod. 20. Ventily pro pneumatiku – logické, rychloodvzdušňovací, časová a tlakové relé. 21. Prvky pro manipulaci - úchopné hlavice, vakuové prvky. 22. Základní pneumatické obvody – řízení směru, rychlosti a síly pneumatických motorů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tekutinový mechanismus, tekutinový pohon, tekutinový obvod. Hydraulický a pneumatický obvod: skladba, grafické značky prvků, funkční schémata obvodů. Základní hydraulické obvody. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti, druhy, aplikace. 3. Zdroje tlakové energie – hydrogenerátory: konstrukce, funkce, parametry, charakteristiky, řízení. 4. Vlastnosti a zdroje stlačeného vzduchu - kompresory, úprava vzduchu. 5. Hydromotory rotační, kyvné, přímočaré: konstrukce, funkce, parametry. Těsnění hydraulických válců. 6. Pracovní prvky pneumatických mechanismů – přímočaré motory s pístnicí a bezpístnicové, kyvné motory a úchopné hlavice. 7. Prvky pro řízení směru průtoku: rozváděče, jednosměrné ventily, hydraulické zámky. 8. Prvky pro řízení velikosti průtoku: škrticí ventily, regulační ventily průtoku, clony a trysky. 9. Prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. 10. Proporcionální řídicí technika, základy servotechniky, aplikace. 11. Příslušenství hydraulických obvodů: akumulátory, filtry, potrubí, hadice, nádrže, chladiče aj. 12. Řízení hydraulických pohonů: řízení proměnným odporem, objemové řízení. Hydrostatický převod. 13. Řízení pneumatických motorů – rozváděče, tlakové ventily, logické a speciální prvky. 14. Příklady pneumatických a elektropneumatických obvodů, vysvětlení funkce, rozbor výkresové dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): Test. Zpracování 2 projektů + protokolu z měření dle pokynů cvičícího. Zkouška: Test. Ústní zkouška – 1 otázka + obhajoba programů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika SRO K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2009/2010 letní