338-0304/01 – Pneumatická zařízení strojů (PZS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s aplikacemi pneumatických mechanismů v různých odvětvích průmyslu a pro různé technologické operace. Při popisu a funkci různých druhů pneumatických mechanismů budou vycházet ze znalostí širokého sortimentu pneumatických prvků, jejich konstrukce a funkce. Budou umět řešit jednoduché příklady skladby pneumatických obvodů a jejich anylýzu s aplikací jednoduchých výpočtů. Pochopí interakci zátěžových a řídicích systémů na práci pneumatického mechanismu, a to jejich simulací pomocí software a praktickou realizací na trenažérech. Seznámí se se základními problémy provozu a údržby pneumatických mechanismů a se základními postupy při jejich měření a zkoušení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na základní výklad tekutinových mechanizmů v předcházejícím semestru a v praktických aplikacích je podkladem pro vypracování bakalářského projektu. Studenti si osvojí na základě znalostí sortimentu pneumatických prvků skladbu pneumatických systémů pro nejrůznější funkce a použití, a to s ohledem na výhody těchto systémů a s přihlédnutím k oblastem použití. Důraz bude kladen na kreslení a simulaci pneumatických obvodů v PneuSimu Pro a na jejich praktickou realizaci a funkční odzkoušení na trenažérech Festo Didactic a SMC. Cílem předmětu je nejen získat představu o možnostech použití pneumatických mechanizmů, ale také naučit posluchače provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout jednodušší pneumatické mechanizmy.

Povinná literatura:

KOPÁČEK,J.; ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. Skriptum. ISBN 80-248-0442-5. KOPÁČEK,J. Pneumatické mechanismy, Díl I. Pneumatické prvky a systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 267 s. Skriptum. ISBN 80-7078-306-9. KOPÁČEK,J. Pneumatické mechanismy. Díl 2. Řízení pneumatických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 94 s. Skriptum. ISBN 80-7078-498-9. SMC Industrial Automation CZ. Brno. SMC Training. Stlačený vzduch a jeho využití. 2007.344 s. Počítačový program PneuSim Pro. Trenažéry pneumatických obvodů

Doporučená literatura:

SMC Industrial Automation CZ. Brno. SMC Training. Stlačený vzduch a jeho využití. 2007.344 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Přehled a zdůvodnění předností pneumatických mechanismů pro nejrůznější aplikace 2 Pokračování rozboru i nevýhod a jejich možných eliminací při realizaci pneumatických mechanismů 3 Vlastnosti stlačeného vzduchu. Základní vztahy z termodynamiky stlač. vzduchu 4 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu 5 Přehled sortimentu pneumat. prvků, jejich funkce, vlastností a charakteristiky 6 Pneumomotory, základní výpočty 7 Prvky pro hrazení a škrcení průtoku 8 Prvky pro řízení tlaku a kombinované prvky. Úprava stlačeného vzduchu 9 Základní obvody pro řízení parametrů pneumatického mechanismu: řízení polohy a rychlosti 10 Řízení tlaku, síly a momentu. Logické funkce, automatizace pracovních funkcí 11 Vakuové pneumatické mechanismy 12 Základní problémy provozu, údržby a diagnostika pneumatických mechanismů 13 Měření a zkoušení na pneumatických prvcích 14 Aplikace pneumatických mechanismů v různých strojích a zařízeních: dopravní a manipulační technologie. Perspektivy rozvoje uplatnění pneumatických mechanismů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 2 Základy a aplikace pneumatických mechanismů - video Festo. Ukázky prvků, katalogy, CD-R a výklad k firemním podkladům 4 Základní vztahy pro výpočet pneumatických mechanismů: stavová rovnice, rovnice kontinuity, rychlost proudění. Program č. 1 6 Kreslení pneumatických obvodů, výklad značek a symbolů, číselně abecední označování prvků obvodu, krokový diagram 8 Sestavení základních pneumatických obvodů různých funkcí, úvod do programu PneuSim Pro. Program č. 2 10 Skladba pneumatického obvodu zadané funkce, aplikace PneuSimu Pro, simulace funkce. Program č.3 12 Test znalostí. Skladba elektronického řídicího systému a jeho simulace 14 Základní měření na pneumatickém obvodu. Tlak a průtok OTÁZKY KE ZKOUŠCE : 1 Výhody pneumatických mechanismů a jejich zdůvodnění 2 Nevýhody pneumatických prvků a možnosti jejich eliminace 3 Rozdělení prvků pneumatického obvodu podle funkce, zákl. konstr. parametry 4 Základní charakteristiky pneum. prvků; aplikace základ. rovnic termomechaniky 5 Označování prvků pneumatického obvodu, symboly a jejich výklad. Číselně abecední označování v pneumatickém obvodu podle funkce 6 Řízení parametrů v pneumatickém systémů a základní charakteristiky 7 Základní obvody pro řízení tlaku, síly či momentu 8 Základní obvody pro řízení rychlosti a otáček a jejich charakteristiky 9 Základní obvody pro řízení polohy 10 Prvky pro logické funkce a jejich aplikace 11 Prvky pro automatizaci pracovních funkcí a jejich aplikace. Příklady obvodů pro automatizaci pracovní funkce 12 Aplikace pneumatického mechanismu v dopravních technologiích 13 Aplikace pneumatického mechanismu v manipulačních technologiích 14 Aplikace pneumatického mechanismu ve výrobních technologiích 15 Aplikace vakuových pneumatických mechanismů 16 Měření parametrů pneum. prvků a obvodů, metodiky měření a měřicí obvody 17 Měření charakteristik tlakových a škrtících ventilů 18 Měření tlakové a průtokové ztráty v pneumatickém obvodu 19 Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu a její zabezpečení 20 Aplikace elektroniky v řízení pneumatických mechanismů 21 Diagram pohybů a řízení; kreslící a simulační programy 22 Základní požadavky na provoz, bezpečnost a údržbu pneumatických mechanismů 23 Perspektivy uplatnění pneumatických mechanismů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 24  0 3
                Písemka Písemka 11  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.