338-0304/02 – Pneumatic Devices of Machines (PZS)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn the applications of pneumatic mechanisms in different industrial branches and for various operations. The description and function of different types of pneumatic mechanisms will be based on knowledge of a wide range of pneumatic components, their construction and function. They will be able to solve simple examples of compositions of pneumatic circuits and their analysis with the application of simple calculations. Thei will understand the interaction of load and control systems on function of pneumatic mechanism, and their simulations using the software and the practical realization of the trainers. They will get acquainted with basic problems of operation and maintenance of pneumatic mechanisms and basic processes for measuring and testing.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět navazuje na základní výklad tekutinových mechanizmů v předcházejícím semestru a v praktických aplikacích je podkladem pro vypracování bakalářského projektu. Studenti si osvojí na základě znalostí sortimentu pneumatických prvků skladbu pneumatických systémů pro nejrůznější funkce a použití, a to s ohledem na výhody těchto systémů a s přihlédnutím k oblastem použití. Důraz bude kladen na kreslení a simulaci pneumatických obvodů v PneuSimu Pro a na jejich praktickou realizaci a funkční odzkoušení na trenažérech Festo Didactic a SMC. Cílem předmětu je nejen získat představu o možnostech použití pneumatických mechanizmů, ale také naučit posluchače provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout jednodušší pneumatické mechanizmy.

Compulsory literature:

Barber, A. Pneumatic handbook . Oxford : Elsevier Advanced Technology, 1997 Pneumatic handbook. Morden: Trade & Technical Press. 512 s.

Recommended literature:

Barber, A. Pneumatic handbook . Oxford : Elsevier Advanced Technology, 1997 Pneumatic handbook. Morden: Trade & Technical Press. 512 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner