338-0304/02 – Pneumatická zařízení strojů (PZS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s aplikacemi pneumatických mechanismů v různých odvětvích průmyslu a pro různé technologické operace. Při popisu a funkci různých druhů pneumatických mechanismů budou vycházet ze znalostí širokého sortimentu pneumatických prvků, jejich konstrukce a funkce. Budou umět řešit jednoduché příklady skladby pneumatických obvodů a jejich anylýzu s aplikací jednoduchých výpočtů. Pochopí interakci zátěžových a řídicích systémů na práci pneumatického mechanismu, a to jejich simulací pomocí software a praktickou realizací na trenažérech. Seznámí se se základními problémy provozu a údržby pneumatických mechanismů a se základními postupy při jejich měření a zkoušení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na základní výklad tekutinových mechanizmů v předcházejícím semestru a v praktických aplikacích je podkladem pro vypracování bakalářského projektu. Studenti si osvojí na základě znalostí sortimentu pneumatických prvků skladbu pneumatických systémů pro nejrůznější funkce a použití, a to s ohledem na výhody těchto systémů a s přihlédnutím k oblastem použití. Důraz bude kladen na kreslení a simulaci pneumatických obvodů v PneuSimu Pro a na jejich praktickou realizaci a funkční odzkoušení na trenažérech Festo Didactic a SMC. Cílem předmětu je nejen získat představu o možnostech použití pneumatických mechanizmů, ale také naučit posluchače provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout jednodušší pneumatické mechanizmy.

Povinná literatura:

KOPÁČEK,J.; ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. Skriptum. ISBN 80-248-0442-5. KOPÁČEK,J. Pneumatické mechanismy, Díl I. Pneumatické prvky a systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 267 s. Skriptum. ISBN 80-7078-306-9. KOPÁČEK,J. Pneumatické mechanismy. Díl 2. Řízení pneumatických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 94 s. Skriptum. ISBN 80-7078-498-9. SMC Industrial Automation CZ. Brno. SMC Training. Stlačený vzduch a jeho využití. 2007.344 s. Počítačový program PneuSim Pro. Trenažéry pneumatických obvodů

Doporučená literatura:

SMC Industrial Automation CZ. Brno. SMC Training. Stlačený vzduch a jeho využití. 2007.344 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Předmět navazuje na základní výklad tekutinových mechanismů v předcházejícím semestru a v praktických aplikacích je podkladem pro vypracování závěrečné práce. Studenti si osvojí na základě znalostí sortimentu pneumatických prvků skladbu pneumatických systémů pro nejrůznější funkce a použití, a to s ohledem na výhody těchto systémů a s přihlédnutím k oblastem použití. Důraz bude kladen na praktickou realizaci pneumatických obvodů a jejich simulaci a animaci na trenažérech. Cílem předmětu je představa o možnostech použití pneumatických mechanismů a jejich optimální realizaci . Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Přehled sortimentu pneumatických prvků, jejich funkce, vlastností a charakteristik 2 Základní vlastnosti prvků pro řízení a syntézu obvodů 3 Přehled a zdůvodnění předností pneumatických mechanismů pro nejrůznější aplikace 4 Pokračování rozboru i nevýhod a jejich možných eliminací při realizaci pneumatických mechanismů 5 Základní obvody pro řízení parametrů pneumatického mechanismu: řízení polohy a rychlosti 6 Řízení tlaku, síly a momentu 7 Řízení logických funkcí, automatizace pracovních funkcí 8 Aplikace pneumatických mechanismů v různých strojích a zařízeních: dopravní a manipulační technologie 9 Pokračování aplikací ve výrobních technologiích 10 Vakuové pneumatické mechanismy 11 Základní problémy provozu a údržby pneumatických mechanismů 12 Diagnostika pneumatických mechanismů 13 Měření a zkoušení na pneumatických prvcích 14 Perspektivy rozvoje uplatnění pneumatických mechanismů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Kreslení pneumatických obvodů, výklad značek a symbolů 2 Přehled sortimentu pneumatických prvků podle katalogů a výklad ke katalogovým údajům 3 Ukázky pneumatických prvků různých funkcí a jejich simulace na trenažérech 4 Sestavení pneumatického obvodu dle zadané funkce a jeho animace na trenažéru. Program č. 1 5 Sestavení pneumatického obvodu dle zadané funkce a jeho simulace a animace 6 Sestavení základního pneum. obvodu pro řízení rychlosti a jeho animace. Program č. 2 7 Sestavení základního pneumat. obvodu pro řízení polohy a jeho animace 8 Sestavení pneumatického obvodu pomocí programu PNEUSIM a jeho animace 9 Seminář a test znalostí 10 Sestavení elektronického řídicího systému a jeho simulace 11 Sestavení elektropneumatického řídicího systému dle zadání a jeho simulace v PNEUSIMU. Program č. 3 12 Automatizace řízení pracovní funkce pneumatického obvodu. Sestavení obvodu a jeho simulace 13 Základní měření na pneumat. obvodu. Tlak a průtok 14 Odevzdání programů, konzultace, zápočet Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Rozdělení prvků pneumatického obvodu podle funkce 2 Základní charakteristiky pneumatických prvků 3 Výhody pneumatických mechanismů a jejich zdůvodnění 4 Nevýhody pneumatických prvků a možnosti jejich eliminace 5 Označování prvků pneumatického obvodu 6 Číselně abecední označování v pneumatickém obvodu podle funkce 7 Řízení parametrů v pneumatickém systémů a základní charakteristiky 8 Základní obvody pro řízení tlaku, síly či momentu 9 Základní obvody pro řízení rychlosti a otáček a jejich charakteristiky 10 Základní obvody pro řízení polohy 11 Prvky pro logické funkce a jejich aplikace 12 Prvky pro automatizaci pracovních funkcí a jejich aplikace 13 Příklady obvodů pro automatizaci pracovní funkce 14 Aplikace pneumatického mechanismu v dopravních technologiích 15 Aplikace pneumatického mechanismu v manipulačních technologiích 16 Aplikace pneumatického mechanismu ve výrobních technologiích 17 Aplikace vakuových pneumatických mechanismů 18 Měření charakteristik tlakových ventilů 19 Měření charakteristik škrticích ventilů 20 Měření tlakové a průtokové ztráty v pneumat. obvodu 21 Diagnostika pneumatického systému 22 Poruchy v činnosti pneumatického mechanismu a jejich odstranění 23 Perspektivy uplatnění pneumatických mechanismů 24 Uplatnění pneumatických mechanismů v oboru studia

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku