338-0304/04 – Pneumatic Devices of Machines (PZS)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Subject version guarantorIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn the applications of pneumatic mechanisms in different industrial branches and for various operations. The description and function of different types of pneumatic mechanisms will be based on knowledge of a wide range of pneumatic components, their construction and function. They will be able to solve simple examples of compositions of pneumatic circuits and their analysis with the application of simple calculations. Thei will understand the interaction of load and control systems on function of pneumatic mechanism, and their simulations using the software and the practical realization of the trainers. They will get acquainted with basic problems of operation and maintenance of pneumatic mechanisms and basic processes for measuring and testing.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět navazuje na základní výklad tekutinových mechanizmů v předcházejícím semestru a v praktických aplikacích je podkladem pro vypracování bakalářského projektu. Studenti si osvojí na základě znalostí sortimentu pneumatických prvků skladbu pneumatických systémů pro nejrůznější funkce a použití, a to s ohledem na výhody těchto systémů a s přihlédnutím k oblastem použití. Důraz bude kladen na kreslení a simulaci pneumatických obvodů v PneuSimu Pro a na jejich praktickou realizaci a funkční odzkoušení na trenažérech Festo Didactic a SMC. Cílem předmětu je nejen získat představu o možnostech použití pneumatických mechanizmů, ale také naučit posluchače provést základní výpočty, zvolit vhodné pneumatické prvky a navrhnout jednodušší pneumatické mechanizmy.

Compulsory literature:

Barber, A. Pneumatic handbook . Oxford : Elsevier Advanced Technology, 1997 Pneumatic handbook. Morden: Trade & Technical Press. 512 s.

Recommended literature:

Barber, A. Pneumatic handbook . Oxford : Elsevier Advanced Technology, 1997 Pneumatic handbook. Morden: Trade & Technical Press. 512 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1 Overview and rationale for the advantages of pneumatic mechanisms for various application. Comparison with other types of mechanisms, criteria. 2 Analysis of disadvantages and possibilities of disadvantages elimination 3 Properties of compressed air. The basic relations of thermodynamics calculations. 4 Production and distribution of compressed air. 5 Overview of range of pneumatic components, their functions, properties and characteristics. 6 Pneumatic cylinders and other motors, distribution, construction. Gripping head. 7 Pneumatic cylinders, basic calculations. 8 Directional control valves, flow rate control valves. 9 Pressure valves, combined elements, filters, mist separators 10 Basic pneumatic mechanisms for control of position, velocity, pressure, force and torque. Diagram of the movement. 11. Logical components.Vacuum pneumatic mechanisms. 12 Basic problems of the operation, maintenance and diagnostics of pneumatic mechanisms. 13 Measuring and testing of pneumatic components and circuits. 14 Application of pneumatic mechanisms in different machines and equipment: manufacturing, transport and handling technologies. Prospects for Development application of pneumatic mechanisms Exercise: 1 Introducing the pneumatic components laboratory. The interpretation of corporate documents, catalogs, CD-R. 2 Symbols of pneumatic elements. Circuit diagrams and marking of pneumatic components. . 3 Basic thermodynamics calculations: the equation of state, continuity equation, etc. Program No. 1 4 Calculation of the compressor and the air tank. Choice of cylinder from the catalog according to specified parameters. Program 2 5 Old and new signs of connections pneumatic circuit elements, step chart. Understanding the construction of pneumatic circuits simulators Festo Didactic and SMC. 6 Software for Design and animation of pneumatic circuits. SMC PneuDraw, Festo FluidSIM, PneuSim Pro, Automation Studio. 7 Practical exercise: Composition of basic pneumatic circuits. Program No. 3 8 Drawing circuit diagrams in PneuSim 9 Practical exercise: circuits for time, pressure and speed control. Program No. 4. 10 Draw circuit diagrams in PneuSim 11 electro-pneumatic circuit control system and its simulation. 12 Knowledge test. Video Festo - overview and features repeating pneumatic elements. SMC CD. 13 Basic measurements on the pneumatic circuit. Pressure and flow. 14 Discussion on programs and consultations. Credit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  20
        Examination Examination 65  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  20
        Examination Examination 65  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner