338-0305/03 – Provoz a údržba tekutinových mechanismů (PaÚTM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí se systémy a metodami údržby a dovedou je porovnávat a hodnotit, seznámí se s zásadami montáže, uváděním do provozu a provozem a údržbou hydraulických a pneumatických zařízení. Poznají zásady bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením, a aplikací těchto zásad dovedou zajistit bezpečný provoz zařízení. Formou cvičení v montážních a servisních organizacích získají i potřebné praktické znalosti. Prakticky formou cvičení se naučí metodám měření a hodnocení čistoty pracovních kapalin a způsobům filtrace a teplotní stabilizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Posluchači se seznámí se systémy údržby, metodami údržby, se zásadami montáže, uváděním do provozu, provozu a údržby hydraulických a pneumatických zařízení, s funkčními a tlakovými zkouškami a se zásadami bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických systémů, čistotou kapalin, způsoby filtrace a teplotní stabilizace. Ve cvičeních navštíví montážní a servisní organizace a zkušebny v blízkých podnicích.

Povinná literatura:

PAVLOK,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf PAVLOK,B. Potrubní systémy a armatury - část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 81 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/Dil1_Pav.pdf PAVLOK,B.; SIVÁK,V. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : ES VŠB Ostrava, 1989. 93 s.

Doporučená literatura:

PAVLOK, B.; SIVÁK, V. Hydraulické systémy v provozní praxi. Ostrava : BIC Ostrava, 2000. 95 p. HAVLÍČEK, J. A KOL. Provozní spolehlivost strojů. Praha: SZN, 1983. 656 s. ISBN 80-209-0029-2. VOŠTOVÁ, V.; HELEBRANT, F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů II. část Údržba strojů. Praha: ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. DREXLER, P.; FAATZ.H. et al. Příručka hydrauliky svazek 3. Projektování a konstrukce hydraulických zařízení. Lohr am. Main: Mannesmann Rexroth GmbH, 1988. ISBN 3-8023-02664. KOLEKTIV. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : TANGER s.r.o. Ostrava, 1995. 130 s. GRINČ, L. Pracovné kapaliny pre hydraulické systémy. Žilina : VŠDS Žilina, 1994. 151 s. ISBN 80-2100-234-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 programy během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prezenční studium Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 2 Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch lambda(t). Střední doba mezi poruchami. 3 Bezporuchovost soustav. Zálohování. Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. 4 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. 5 Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 6 Metody údržby. Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. 7 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Demontáž a repase hydraulických prvků. 8 Nádrže a jejich vybavení. Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky hydraulických prvků. 9 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Provoz hydraulických a pneumatických zařízení. Zkušebny. 10 Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. 11 Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Filtrace u servosystémů. Požadavky na provozní čistotu stlačeného vzduchu. 12 Kapaliny hydraulických obvodů: oleje. Provozní vlastnosti: viskozita, mazací schopnost, termooxidační stálost. Druhy olejů. Těžce zápalné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití, nároky na zařízení. 13 Ekologicky šetrné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití. Kavitace a její eliminace. 14 Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Použití hydrauliky a pneumatiky v praxi se zaměřením na provozní podmínky, doplnění VIDEO-filmem. 2 Výpočet ukazatelů spolehlivosti. Program č. 1 : Výpočet intenzity poruch lambda(t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 10 bodů. 3 Návštěva zkušebny a výroby agregátů. 4 Montáž a uvedení do provozu hydraul. zařízení. Program č. 2 : Zpracování návodu pro montáž a uvedení hydraulického zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 10 bodů. 5 Provoz a údržba hydraulických zařízení. Program č. 3 : Zpracování návodu pro provoz a údržbu vybraného zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6 Čistota kapalin. Filtry a filtrace. Praktické ukázky měření čistoty pracovní kapaliny v laboratoři. Praktické ukázky použití těsnění v hydraulických systémech. 7 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. 2 Poruchy a jejich klasifikace. 3 Spolehlivost výrobků a ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 4 Průběh intenzity poruch lambda(t) pro poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající. Bezporuchovost soustav. 5 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti. 6 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, cyklováním. 7 Údržba : cíl údržby, systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. 8 Údržba podle reálného stavu technických prostředků. 9 Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 10 Metody údržby : denní údržba, inspekce, prohlídky, opravy. 11 Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. 12 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. 13 Hadice. Spojovací prvky potrubí, rychlospojky, kompenzátory. 14 Nádrže a jejich vybavení. 15 Kostky, bloky, panely. Montážní poloha prvků. Pohonné jednotky. 16 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. 17 Filtrace kapaliny v hydraulickém obvodu. Filtry, filtrační materiály. Umístění filtrů v obvodech. 18 Hodnocení znečištění pracovní kapaliny. Zdroje znečištění. Negativní účinek nečistot. Požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. 19 Teplotní stabilizace hydraulických systémů. Ohřívače a chladiče. 20 Kapaliny hydraulických obvodů: oleje. Provozní vlastnosti: viskozita, mazací schopnost, termooxidační stálost. 21 Kavitace a možnosti její eliminace. Vzduch v kapalině. 22 Minerální oleje: druhy, vlastnosti, použití. 23 Těžce zápalné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití, nároky na zařízení. 24 Ekologicky šetrné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití. 25 Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením. 26 Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických zařízení. Kombinované studium Program přednášek a cvičení Týden Náplň přednášek 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch lambda(t). Střední doba mezi poruchami. Bezporuchovost soustav. Zálohování. Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, cyklováním. Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. Proaktivní údržba. Metody údržby. Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Demontáž a repase hydraulických prvků. 2 Nádrže a jejich vybavení. Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Provoz hydraulických a pneumatických zařízení. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízením. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Filtrace u servosystémů. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. Kapaliny hydraulických obvodů: oleje. Provozní vlastnosti: viskozita, mazací schopnost, termooxidační stálost. Druhy olejů. Těžce zápalné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití, nároky na zařízení. Ekologicky šetrné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití. Kavitace a její eliminace. Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. 3 Program č. 1 : Výpočet intenzity poruch lambda (t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 2 : Zpracování návodu pro montáž a uvedení hydraulického zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 3 : Zpracování návodu pro provoz a údržbu hydraulického a pneumatického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. 2 Poruchy a jejich klasifikace. 3 Spolehlivost výrobků a ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 4 Průběh intenzity poruch lambda(t) pro poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající. Bezporuchovost soustav. 5 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti. 6 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, cyklováním. 7 Údržba : cíl údržby, systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. 8 Údržba podle reálného stavu technických prostředků. 9 Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 10 Metody údržby : denní údržba, inspekce, prohlídky, opravy. 11 Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. 12 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. 13 Hadice. Spojovací prvky potrubí, rychlospojky, kompenzátory. 14 Nádrže a jejich vybavení. 15 Kostky, bloky, panely. Montážní poloha prvků. Pohonné jednotky. 16 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. 17 Filtrace kapaliny v hydraulickém obvodu. Filtry, filtrační materiály. Umístění filtrů v obvodech. 18 Hodnocení znečištění pracovní kapaliny. Zdroje znečištění. Negativní účinek nečistot. Požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. 19 Teplotní stabilizace hydraulických systémů. Ohřívače a chladiče. 20 Kapaliny hydraulických obvodů: oleje. Provozní vlastnosti: viskozita, mazací schopnost, termooxidační stálost. 21 Kavitace a možnosti její eliminace. Vzduch v kapalině. 22 Minerální oleje: druhy, vlastnosti, použití. 23 Těžce zápalné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití, nároky na zařízení. 24 Ekologicky šetrné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití. 25 Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením. 26 Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku