338-0306/01 – Využití počítačů v oboru (VPvO)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HIM0007 Ing. Daniel Himr, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s možnostmi balíku MS Office. Studenti budou schopni vytvořit elektronický text v MS Word s využitím odkazů a automatického číslování kapitol, obrázků vzorců apod. Seznámí se s možnostmi programu MS PowerPoint. Studentům budou seznámeni se základními náležitostmi kvalitní prezentace. Seznámí se s možnostmi programu MS Excel. Budou vytvářet automatické tabulkové výpočty, které budou založeny na základních úlohách mechaniky tekutin. Budou graficky vyhodnocovat tabulková data. Vyhodnocovat regresní analýzou změřená data. Provádět jednoduché iterační výpočty.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů s programy MS Word, Excel, PowerPoint Základy práce v textovém editoru MS Word, tvorba automatického číslování stránek, vzorců tabulek apod, tvorba rejstříků a seznamů Základy práce v programu MS PowerPoint, tvorba prezentace. Základy práce v programu MS Excel, tvorba tabulek, grafů, přehled základních funkcí. Regresní analýza změřených dat a vyhodnocení Iterační řešení jednoduché implicitně zadané funkce.

Povinná literatura:

DRÁBKOVÁ, S. a kol.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

JANALÍK, J., ŠŤÁVA,P.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002 DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ne

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

ne ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. C: Opakování mechaniky tekutin 2. C: MS Word, vkládání textu, uložení souboru, tvorba titulků, automatické číslování kapitol, rovnic, tabulek a obrázků vygenerování rejstříků a obsahu 3. C: MS PowerPoint tvorba prezentace, základní menu, vlkádání textů, animací obrázků. Pokyny pro tvorbu prezentace 4. C: MS Excel, základní ovládací prvky, možnosti programu 5. C: Ukázka použití MS Excel na jednoduchém příkladu z mechaniky tekutin, tvorba grafu. Program 1 - zpracování textu s grafikou, tabulkou a grafem, jednoduchý příklad z mechaniky tekutin 6. C: Řešení pracovního bodu čerpacího systému, odvození rovnice potrubí, výpočet průsečíku dvou parabol analyticky a pomocí nástroje řešitel. 7. Další aplikace nástroje řešitel, procvičení na jednoduchých příkladech 8. C: Řešení nestacionární úlohy. Aplikace Bernouliho rovnice pro nestacionární proudění 9. C: Řešení základních parametrů pístového čerpadla. Odvození rovnice pro tlak na povrchu pístu v závislosti na čase 10. C: Řešení oteplování hydraulického systému s chladičem.Exaktní řešení a řešení Eulerovou metodou. 11. C: Analýza změřených dat. Víceparametrická regrese. Stanovení koeficientů viskozity oleje v závislosti na tlaku a teplotě. 12. C: Dokončení výpočtu regresních koeficientů, trojrozměrné grafy. Obecná doporučení pro regresní analýzu. Program 2 – vyhodnocení dat viceparametrickou regresní analýzou 13. C: Řešení explicitně zadané funkce jednoduchou iterační metodou. Program 3 – vyřešení třecí ztráty podle vztahu dle autorů Colebrook-White, pro definovaná rozsah průměru potrubí a jeho drsnosti. 14. Vypracování programů. Diskuze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2009/2010 zimní