338-0307/03 – Doprava kapalin (DopKa)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti potřebné pro uživatele čerpací techniky, kteří se zabývají výběrem, instalací a provozováním čerpadel a čerpacích systémů, a získají odpovědi na četné specifické otázky týkající se dopravy a čerpání kapalin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na teoretické poznatky z Mechaniky tekutin. Studenti se seznámí podrobněji s prouděním kapalin v potrubí, se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého a složeného potrubí. Získají nové poznatky o potrubních sítích a analýze průtoku ve větvených a okruhových sítích. Pozornost je rovněž věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, charakteristikám čerpadla i regulaci hydrodopravního systému.

Povinná literatura:

DRÁBKOVÁ, S.: Doprava kapalin, VŠB – TU Ostrava, 2010. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ DRÁBKOVÁ, S. A KOL.: Mechanika tekutin, VŠB – TU Ostrava, 2007, 260 s. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB – TU Ostrava 2004. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ Návody pro laboratorní měření dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení "Čerpací technika a potrubí". VŠB – TU Ostrava, 2010, 80 s. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ BLÁHA, J., BRADA, K: Příručka čerpací techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9

Doporučená literatura:

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava 2004 ŠEREK, M.,LHOTÁKOVÁ, Z.: Inženýrské sítě. Praha : SNTL, 1981.178 s. NECKÁŘOVÁ. J., DOSKOČIL L. Potrubí a armatury. Praha: ČVUT, 1978. 172 s. BRETTSCHNEIDER, A. a kol. Příručka čerpací techniky. SNTL Praha, 1968. 452 s. MIKULA, J. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1974. 583 s. PACIGA, A. a kol. Čerpací technika. SNTL Praha. PIVODA, B., ŠÁLEK, J. Čerpací stanice. SNTL Praha, 1982. STRÝČEK, O., GANČO, N. Čerpadla (hydraulický výpočet a konstrukce). Bratislava, 1978. HEWAKANDAMBY, BUDDHI N.: A First Course in Fluid Mechanics for Engineers. ISBN 978-87-403-0069-7. Free book. Available at: www.bookboon.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Předmět navazuje na teoretické poznatky z Mechaniky tekutin. Studenti se seznámí podrobněji s prouděním kapalin v potrubí, se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého a složeného potrubí. Získají nové poznatky o potrubních sítích a analýze průtoku ve větvených a okruhových sítích. Pozornost je rovněž věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, charakteristikám čerpadla i regulaci hydrodopravního systému. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Proudění kapalin v potrubí, tlakové ztráty při proudění v potrubí, hydraulický výpočet potrubí, charakteristika potrubí 2 Charakteristika potrubí spojených sériově a paralelně, potrubí s odběrem, gravitační potrubí. 3 Čerpací systém, uspořádání, parametry čerpacího systému, charakteristika čerpadla, určení geodetické sací výšky čerpadla. 4 Hydrodynamické čerpadlo, charakteristiky paralelně a sériově řazených čerpadel. Provozní bod čerpacího systému, změna provozního bodu, regulace. 5 Nestacionární režim proudění a ochrana proti rázu v potrubí. Trubní materiály vodovodů, armatury. 6 Trubní sítě, analýza průtoku ve větevných sítích. 7 Analýza průtoku v okruhových sítích. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění, charakteristiky při paralelním a sériovém řazení potrubí, 2 Charakteristika hydrodynamického čerpadla, charakteristiky při paralelním a sériovém řazení čerpadel 3 Laboratorní měření - ztráta třením a charakteristika čerpadla, vyhodnocení naměřených dat 4 Pracovní bod čerpacího systému, regulace parametrů čerpacího.systému 5 Výběr čerpadla pro zadané parametry, výpočet sací výšky čerpadla 6 Dimenzování větevné vodovodní sítě pomocí programu GRASIT 7 Dimenzování okruhové vodovodní sítě pomocí programu GRASIT, zápočet Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Potrubí : ztráty při proudění vazké kapaliny v potrubí, charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění 2 Charakteristika potrubí spojených sériově a paralelně 3 Čerpací systém: uspořádání, parametry čerpacího systému, požadavky na měrnou energii čerpadla z hlediska hydro-dopravního systému, provozní bod 4 Hydrodynamické čerpadlo, parametry, charakteristika hydrodynamického čerpadla při konstantních otáčkách 5 Paralelní a sériová spolupráce čerpadel, charakteristiky při sériovém a paralelním řazení čerpadel 7 Určení geodetické sací výšky čerpadla, bezkavitační provoz 8 Regulace škrcením na výtlaku a změnou otáček čerpadla 9 Materiály potrubí, tvarovky a armatury, 10 Neustálené poměry v hydraulickém systému, hydraulický ráz 11 Trubní sítě, základní pojmy teorie trubních sítí, analýza průtoku ve větevných sítích 12 Základní zákony průtoku v okruhových sítích, analýza průtoku v okruhových sítích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.