338-0307/07 – Doprava kapalin (DopKa)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti potřebné pro uživatele čerpací techniky, kteří se zabývají výběrem, instalací a provozováním čerpadel a čerpacích systémů, a získají odpovědi na četné specifické otázky týkající se dopravy a čerpání kapalin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na teoretické poznatky z Mechaniky tekutin. Studenti se seznámí podrobněji s prouděním kapalin v potrubí, se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého a složeného potrubí. Získají nové poznatky o potrubních sítích a analýze průtoku ve větvených a okruhových sítích. Pozornost je rovněž věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, charakteristikám čerpadla i regulaci hydrodopravního systému.

Povinná literatura:

DRÁBKOVÁ, S.: Doprava kapalin, VŠB – TU Ostrava, 2010. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ DRÁBKOVÁ, S. A KOL.: Mechanika tekutin, VŠB – TU Ostrava, 2007, 260 s. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB – TU Ostrava 2004. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ Návody pro laboratorní měření dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení "Čerpací technika a potrubí". VŠB – TU Ostrava, 2010, 80 s. Dostupné na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ BLÁHA, J., BRADA, K: Příručka čerpací techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9

Doporučená literatura:

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava 2004 ŠEREK, M.,LHOTÁKOVÁ, Z.: Inženýrské sítě. Praha : SNTL, 1981.178 s. NECKÁŘOVÁ. J., DOSKOČIL L. Potrubí a armatury. Praha: ČVUT, 1978. 172 s. BRETTSCHNEIDER, A. a kol. Příručka čerpací techniky. SNTL Praha, 1968. 452 s. MIKULA, J. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1974. 583 s. PACIGA, A. a kol. Čerpací technika. SNTL Praha. PIVODA, B., ŠÁLEK, J. Čerpací stanice. SNTL Praha, 1982. STRÝČEK, O., GANČO, N. Čerpadla (hydraulický výpočet a konstrukce). Bratislava, 1978. HEWAKANDAMBY, BUDDHI N.: A First Course in Fluid Mechanics for Engineers. ISBN 978-87-403-0069-7. Free book. Available at: www.bookboon.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: V průběhu semestru mohou studenti získat max. 30 bodů na základě řešení individuálního programu a vypracování protokolu z experimentálního měření. Minimální požadovaný počet bodů je 20. Zkouška: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje jak výpočty, tak testové otázky. Maximální počet bodů z písemné části je 30, minimální počet bodů potřebných pro pokračování ústní zkoušky je 15 bodů. Ústní část se skládá ze dvou otázek - pro každou správnou otázku je 20 bodů. Student musí prokázat znalosti obou.

E-learning

http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět navazuje na znalosti z Mechaniky tekutin. Studenti se seznámí podrobněji se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého a složeného potrubí. Získají nové poznatky o analýze průtoku ve větvených a okruhovaných sítích. Pozornost je rovněž věnována práci čerpadla v hydraulickém systému a regulaci hydro dopravního systému. Osnova přednášek 1. Čerpací systémy: uspořádání, okrajové podmínky, parametry, určení měrné energie potřebné na dopravu kapalin. 2. Proudění vazké kapaliny v potrubí, tlakové ztráty při laminárním a turbulentním proudění v potrubí 3. Hydraulický výpočet jednoduchého potrubí, základy grafického řešení, charakteristika systému, určení závislosti součinitele tření na Reynoldsovým čísle a drsnosti. 4. Charakteristika potrubí spojených sériově a paralelně. 5. Potrubí s odběrem, gravitační potrubí, charakteristika uzavřené a otevřené soustavy. 6. Rozdělení čerpadel podle principu přeměny energie. Klasifikace a třídění podle specifických otáček, hydrostatická čerpadla, princip činnosti, parametry, vlastnosti, charakteristiky, oblast použití. 7. Hydrodynamická čerpadla, princip činnosti, parametry, vlastnosti, charakteristiky, základní konstrukce, použití. 8. Hydrodynamická čerpadla v hydro dopravním systému, provozní bod čerpacího systému, výkonové parametry čerpadla, volba čerpadla pro danou konkrétní instalaci. 9. Čerpadlo v paralelním a sériovém zapojení, změna provozního bodu, určení výkonových parametrů. 10. Regulace výkonových parametrů čerpadla, regulace škrcením na výtlaku, regulace obtokem, zmenšení výstupního průměru oběžného kola, regulace změnou otáček. 11. Kavitace v čerpadle, kavitační charakteristiky, určení dovolené sací výšky. 12. Potrubní sítě, analýza průtoku ve větvených sítích a okruhovaných sítích. 13. Nestacionární režim proudění a ochrana proti rázu v potrubí. 14. Trysky, výtok kapaliny otvorem, kompaktní a roztříštěný proud.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% účast. Pro udělení zápočtu musí student zpracovat individuální výpočtové zadání a absolvovat laboratorní měření s následným vyhodnocením a zpracováním protokolu. Na základě úspěšně získaného zápočtu může konat zkoušku z předmětu, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro udělení zápočtu musí student zpracovat individuální výpočtové zadání a absolvovat laboratorní měření s následným vyhodnocením a zpracováním protokolu. Na základě úspěšně získaného zápočtu může konat zkoušku z předmětu, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní