338-0308/01 – Technická diagnostika hydraulických mechanizmů (TDHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Posluchači se seznámí se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami, zejména parametrickými metodami, vibrodiagnostickými, tribotechnickými, termodynamickými metodami. Dále se budou zabývat prostředky technické diagnostiky : snímači a jejich cejchováním, zpracováním a vyhodnocováním diagnostických signálů. Zvláštní pozornost bude věnována diagnostice hydraulických prvků a systémů. Ve cvičení se naučí pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5000.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. 160 s. JANOUŠEK, I. Technická diagnostika. Praha, SNTL 1989. HAVLÍČEK, J. Provozní spolehlivost strojů. Praha, SZN 1989. ZIEGLER, J. Technická diagnostika výrobních zařízení. Skriptum. Ostrava, VŠB-TU 1992. KOLEKTIV. Diagnostika hydraulických prvků a systémů. Sborník. Ostrava : DT Ostrava 1989. 151 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. Diagnostické parametry. Metody technické diagnostiky : parametrické metody diagnostiky. 2 Metody technické diagnostiky: vibrodiagnostika, měření a vyhodnocení vibrací, vibroakustická diagnostika. 3 Metody technické diagnostiky : tribotechnické – tribodiagnostika degradace mazacího oleje, tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 4 Metody technické diagnostiky: termodynamická metoda. Termovize. Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 5 Prostředky technické diagnostiky : rozdělení. Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. Cejchování snímačů. 6 Snímače diagnostických veličin : tlaku, průtoku, teploty, dráhy, rychlosti. 7 Snímače diagnostických veličin : zrychlení, síly, momentu, otáček, hluku a vibrací. Sdružené snímače a vyhodnocovací systémy. 8 Diagnostika hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů, přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků. 9 Simulace provozu. Diagnostika hydraulických systémů. Sledování strojů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Význam a přehled norem pro technickou diagnostiku. Příklady aplikací diagnostiky v praxi. Ukázky prostředků pro technickou diagnostiku v laboratoři katedry. 2 Seznámení se s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5000. 3 Program č. 1 : Diagnostika rotačního hydromotoru pomocí systému M 5000 – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 8 bodů. 4 Program č. 2 : Diagnostika rozváděče – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 7 bodů. 5 Program č. 3 : Projekt technické diagnostiky daného systému. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6 Program č. 4 : Diagnostika hydraulického systému. Laboratorní cvičení. Za projekt, měření a vyhodnocení možno obdržet až 10 bodů. 7 Diagnostika pracovních kapalin. 8 Návštěva diagnostického pracoviště. 9 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. 2 Základní metody technické diagnostiky. 3 Parametrické metody diagnostiky. 4 Vibrodiagnostika. 5 Vibroakustická diagnostika. 6 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika degradace mazacího oleje. 7 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 8 Diagnostické parametry. 9 Prostředky technické diagnostiky – rozdělení. 10 Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. 11 Základní fyzikální principy snímačů. 12 Snímače dráhy, rychlosti. 13 Snímače tlaku a síly. 14 Snímače průtoku. 15 Snímače otáček. 16 Snímače momentu. 17 Snímače teploty a hluku. 18 Sdružené snímače a měřicí přístroje. 19 Cejchovací zařízení : tlaku, průtoku. 20 Simulace provozu – tlakový a průtokový skok. 21 Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 22 Diagnostika hydrogenerátorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 23 Diagnostika rotačních hydromotorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 24 Diagnostika přímočarého hydromotoru : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 25 Diagnostika kompresoru : schéma obvodu, princip měření, charaktzeristiky. 26 Diagnostika pneumomotoru rotačního : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 27 Diagnostika tlakových ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 28 Diagnostika rozváděčů a jednosměrných ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 29 Termodynamické metody měření účinnosti : princip, základní vztahy. 30 Sledování strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.