338-0308/02 – Technická diagnostika hydraulických mechanizmů (TDHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Posluchači se seznámí se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami, zejména parametrickými metodami, vibrodiagnostickými, tribotechnickými, termodynamickými metodami. Dále se budou zabývat prostředky technické diagnostiky : snímači a jejich cejchováním, zpracováním a vyhodnocováním diagnostických signálů. Zvláštní pozornost bude věnována diagnostice hydraulických prvků a systémů. Ve cvičení se naučí pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5000.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. 160 s. JANOUŠEK, I. Technická diagnostika. Praha, SNTL 1989. HAVLÍČEK, J. Provozní spolehlivost strojů. Praha, SZN 1989. ZIEGLER, J. Technická diagnostika výrobních zařízení. Skriptum. Ostrava, VŠB-TU 1992. KOLEKTIV. Diagnostika hydraulických prvků a systémů. Sborník. Ostrava : DT Ostrava 1989. 151 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Posluchači se seznámí se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami, zejména parametrickými metodami, vibrodiagnostickými, tribotechnickými, termodynamickými metodami. Dále se budou zabývat prostředky technické diagnostiky : snímači a jejich cejchováním, zpracováním a vyhodnocováním diagnostických signálů. Zvláštní pozornost bude věnována diagnostice hydraulických prvků a systémů. Ve cvičení se naučí pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5000. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. Diagnostické parametry. Metody technické diagnostiky : parametrické metody diagnostiky. Metody technické diagnostiky: vibrodiagnostika, měření a vyhodnocení vibrací, vibroakustická diagnostika. Metody technické diagnostiky : tribotechnické – tribodiagnostika degradace mazacího oleje, tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. Metody technické diagnostiky: termodynamická metoda. Termovize. Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 2 Prostředky technické diagnostiky : rozdělení. Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. Cejchování snímačů. Snímače diagnostických veličin : tlaku, průtoku, teploty, dráhy, rychlosti. Snímače diagnostických veličin : zrychlení, síly, momentu, otáček, hluku a vibrací. Sdružené snímače a vyhodnocovací systémy. Diagnostika hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů, přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků. Simulace provozu. Diagnostika hydraulických systémů. Sledování strojů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Význam a přehled norem pro technickou diagnostiku. Příklady aplikací diagnostiky v praxi. Ukázky prostředků pro technickou diagnostiku v laboratoři katedry. Seznámení se s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5000. Program č. 1 : Diagnostika rotačního hydromotoru pomocí systému M 5000 – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 8 bodů. Program č. 2 : Diagnostika rozváděče – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 7 bodů. 2 Program č. 3 : Projekt technické diagnostiky daného systému. Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 4 : Diagnostika hydraulického systému. Laboratorní cvičení. Za projekt, měření a vyhodnocení možno obdržet až 10 bodů. Diagnostika pracovních kapalin. Návštěva diagnostického pracoviště. Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. 2 Základní metody technické diagnostiky. 3 Parametrické metody diagnostiky. 4 Vibrodiagnostika. 5 Vibroakustická diagnostika. 6 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika degradace mazacího oleje. 7 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 8 Diagnostické parametry. 9 Prostředky technické diagnostiky – rozdělení. 10 Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. 11 Základní fyzikální principy snímačů. 12 Snímače dráhy, rychlosti. 13 Snímače tlaku a síly. 14 Snímače průtoku. 15 Snímače otáček. 16 Snímače momentu. 17 Snímače teploty a hluku. 18 Sdružené snímače a měřicí přístroje. 19 Cejchovací zařízení : tlaku, průtoku. 20 Simulace provozu – tlakový a průtokový skok. 21 Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 22 Diagnostika hydrogenerátorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 23 Diagnostika rotačních hydromotorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 24 Diagnostika přímočarého hydromotoru : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 25 Diagnostika kompresoru : schéma obvodu, princip měření, charaktzeristiky. 26 Diagnostika pneumomotoru rotačního : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 27 Diagnostika tlakových ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 28 Diagnostika rozváděčů a jednosměrných ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 29 Termodynamické metody měření účinnosti : princip, základní vztahy. 30 Sledování strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku