338-0309/01 – Měření a zkoušení tekutinových mechanizmů (MaZTM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do kategorie odborných předmětů, navazuje na mechaniku tekutin, tekutinové mechanismy, hydr. zařízení strojů a pneum. zařízení strojů . Studenti si osvojí měřicí metody a přístroje používané v oblasti tekutinových mechanismů, které jsou užity u nejrůznějších strojů a zařízení. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa tak, aby tento mohl samostatně provádět potřebná měření při uvádění tekutinových mechanismů do provozu, při vývoji těchto mechanismů a rovněž při identifikaci poruchy.

Povinná literatura:

JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Skripta. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 152 s. KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. ZEHNULA, L. Snímače neelektrických veličin. Praha : SNTL, 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Snímače neelektrických veličin, odporové, indukčnostní, kapacitní, piezoelektrické. Měřicí soustava, přenosové vlastnosti snímačů 2 Měření tlaku, rychlosti a průtoku tekutin. Měření krouticího momentu, síly, dráhy a otáček 3 Vyhodnocování a zpracování měření včetně signálů s náhodným průběhem 4 Úvod do měření hluku a kmitání 5 Měření hydraulických obvodů. Měření pneumatických obvodů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Cejchování deformačního manometru, odporového snímače a tenzometrického snímače pomocí pístového tlakoměru. 2 Cejchování indukčnostního snímače dráhy, ověření rozsahu linearity snímače s ohledem na zvolenou přesnost. 3 Seznámení s multisystémem M5000 fy Hydrotechnik 4 Měření průběhu tlaku při rozběhu a doběhu přímočarého pneumomotoru 5 Měření rychlostního pole tlumiče hluku pneumatického prvku 6 Stanovení rychlosti zvuku v kapalině. Hydraulický ráz. 7 Měření vzdálenosti ultrazvukovým snímačem. 8 Měření intenzity turbulence v aerodynamickém tunelu. Žárový anemometr. 9 Měření a vyhodnocení hluku a vibrací Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Měřicí soustava, blokové schéma 2 Rozdělení snímačů a jejich charakteristiky 3 Odporové snímače, můstkové metody, principy vyvažování 4 Potenciometry, tenzometry drátkové a polovodičové 5 Indukční snímače 6 Kapacitní snímače 7 Indukčnostní snímače, selsyn, resolver, induktosyn 8 Piezoelektrické snímače 9 Snímače dráhy 10 Měření tlaku 11 Měření rychlosti proudění a průtoku, škrticí orgány dle ČSN ISO 12 Plovákový, turbínkový, indukční průtokoměr, nezatížený hydromotor 13 Laser Doppler Anemometr, vírový a ultrazvukový průtokoměr 14 Coriolisův průtokoměr, přepady 15 Žárový anemometr, termistorové anemometry 16 Měření polohy, magnetostrikční princip lineárního senzoru 17 Měření času, frekvence a otáček. 18 Měření teploty, termoelektrické, dilatační, odporové teploměry (termistory) 19 Měření síly a krouticího momentu 20 Hluk a jeho měření 21 Decibelová stupnice, hladina akustického tlaku, výkonu 22 Hluk hydraulických mechanizmů a jeho snižování 23 Měření kmitání, princip absolutních a relativních snímačů zrychlení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.