338-0309/02 – Measuring and Testing of Fluid Mechanisms (MaZTM)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Snímače neelektrických veličin, odporové, indukčnostní, kapacitní, piezoelektrické. Měřicí soustava, přenosové vlastnosti snímačů 2 Měření tlaku, rychlosti a průtoku tekutin. Měření krouticího momentu, síly, dráhy a otáček 3 Vyhodnocování a zpracování měření včetně signálů s náhodným průběhem 4 Úvod do měření hluku a kmitání 5 Měření hydraulických obvodů. Měření pneumatických obvodů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Cejchování deformačního manometru, odporového snímače a tenzometrického snímače pomocí pístového tlakoměru. 2 Cejchování indukčnostního snímače dráhy, ověření rozsahu linearity snímače s ohledem na zvolenou přesnost. 3 Seznámení s multisystémem M5000 fy Hydrotechnik 4 Měření průběhu tlaku při rozběhu a doběhu přímočarého pneumomotoru 5 Měření rychlostního pole tlumiče hluku pneumatického prvku 6 Stanovení rychlosti zvuku v kapalině. Hydraulický ráz. 7 Měření vzdálenosti ultrazvukovým snímačem. 8 Měření intenzity turbulence v aerodynamickém tunelu. Žárový anemometr. 9 Měření a vyhodnocení hluku a vibrací Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Měřicí soustava, blokové schéma 2 Rozdělení snímačů a jejich charakteristiky 3 Odporové snímače, můstkové metody, principy vyvažování 4 Potenciometry, tenzometry drátkové a polovodičové 5 Indukční snímače 6 Kapacitní snímače 7 Indukčnostní snímače, selsyn, resolver, induktosyn 8 Piezoelektrické snímače 9 Snímače dráhy 10 Měření tlaku 11 Měření rychlosti proudění a průtoku, škrticí orgány dle ČSN ISO 12 Plovákový, turbínkový, indukční průtokoměr, nezatížený hydromotor 13 Laser Doppler Anemometr, vírový a ultrazvukový průtokoměr 14 Coriolisův průtokoměr, přepady 15 Žárový anemometr, termistorové anemometry 16 Měření polohy, magnetostrikční princip lineárního senzoru 17 Měření času, frekvence a otáček. 18 Měření teploty, termoelektrické, dilatační, odporové teploměry (termistory) 19 Měření síly a krouticího momentu 20 Hluk a jeho měření 21 Decibelová stupnice, hladina akustického tlaku, výkonu 22 Hluk hydraulických mechanizmů a jeho snižování 23 Měření kmitání, princip absolutních a relativních snímačů zrychlení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner