338-0310/01 – Mazací technika (MazTe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s druhy tření, dovedou charakterizovat tření suché, mezní, kapalinné a smíšené. Dovedou definovat kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření. Pochopí podstatu mazání a funkce maziva. Seznámí se s druhy a vlastnostmi maziv. Zvláštní pozornost je věnována reologickým vlastnostem maziv. Poznají různé druhy mazání a typy mazacích zařízení a mazacích soustav a naučí se vybrat správný typ mazacího zařízení pro konkrétní případ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi a využití maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého v oblasti suchého tření, smíšeného a kapalinného. Především jsou definovány vlastnosti maziv kapalných, a to newtonských i nenewtonských a student je seznámen se stanovením jejich vlastností. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření, student je seznámen se Stribeckovým diagramem. Jsou uváděny možné typy mazání - individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny či regenerace.

Povinná literatura:

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B. Mazací technika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 76 s. ISBN 80-248-1000-X. BEČKA, J. Tribologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8

Doporučená literatura:

ŠAFR,E. Technika mazání. Praha: SNTL, 1970. 381 s. ŠŤEPINA,V., VESELÝ,V. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, 1985. 406 s. JANOUŠEK,F., KOZÁK,J., TARABA,O. Technická diagnostika, Praha: SNTL, 1988. 429 s. ŠŤÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1995. 102 s. SCHRAMM, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X. MANG, T. BOBZIN, K. BARTELS, T. Industrial tribology: tribosystems, friction, wear and surface engineering, lubrication. Dostupné z ŠPONDR CMS. Typy centrálních mazacích systémů. dostupné z SKF. Mazací systémy. Dostupné z Další studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi, využití mazání a maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého v oblasti suchého tření, přechodového a kapalinného. Především jsou definovány vlastnosti druhů maziv kapalných , a to newtonských i nenewtonských, a student je seznámen se stanovením jejich vlastností. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření, student je seznámen se Stribeckovým diagramem. Jsou uváděny možné typy mazání v technice, individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny či regenerace. Přednášky : 1. Základní pojmy : tribologie, tribotechnika. Mazání - tření – opotřebení : vzájemné vztahy. Rozdělení maziv. Maziva a jejich vlastnosti : viskozita, závislost viskozity na teplotě a tlaku, stlačitelnost, mazací schopnost. 2. Maziva a jejich vlastnosti : reologie maziv, konzistence, penetrace. Reometry. 3. Režimy tření a mazání. Stribeckův diagram. Druhy opotřebení. Nárůst opotřebení s časem. Zadírání. 4. Kluzné dvojice při suchém a mezním tření. Kluzné materiály. 5. Kluzné dvojice při kapalinném a smíšeném tření. Kluzná ložiska. Stick-slip. 6. Tření, mazání a opotřebení valivých ložisek. 7. Mazací systémy a zařízení : rozdělení, popis, vlastnosti, použití. Prvky mazacích systémů. 8. Výpočty mazacích systémů. 9. Degradace maziv. Termooxidační stálost. Tribotechnická diagnostika olejů. Cvičení : 1. Fyzikální vlastnosti maziv : viskozita, teplotní závislost. 2. Měření viskozity. 3. Měření tokové křivky. 4. Výpočet tlakové ztráty v potrubí pro newtonské a nenewtonské kapaliny. 5. Tření suché – mezní – kapalinné : příklady. 6. Výpočet kluzného ložiska. 7. Program č. 1. Návrh centrálního mazacího systému. Za program možno obdržet až 15 bodů. 8. Program č. 2. Měření tlakové ztráty na mazacím systému v laboratoři. Porovnání s výpočtem. Za program možno obdržet až 20 bodů. 9. Dokončení programu. Zápočet. Otázky ke zkoušce : 1. Druhy a stavy tření. 2. Druhy maziv a jejich charakteristika. 3. Oleje a jejich vlastnosti : viskozita, závislost viskozity na teplotě a tlaku, stlačitelnost, měření viskozity. 4. Plastická maziva : druhy, vlastnosti, použití. 5. Reologie maziv. Reometry. 6. Kluzné dvojice při suchém tření. Kluzné materiály. 7. Kluzné dvojice při mezním tření. Stribeckův diagram. Stick-slip. 8. Kluzné dvojice při kapalinném tření – hydrodynamická mazaná kluzná ložiska. 9. Kluzné dvojice při kapalinném tření – hydrostatická ložiska. 10. Tření, mazání a opotřebení valivých ložisek. 11. Mazací zařízení pro jednotlivá mazání. 12. Mazací zařízení pro ústřední mazání. 13. Okruhové mazání. 14. Degradace maziv. Termooxidační stálost. 15. Vztah mazání – tření – opotřebení. Druhy opotřebení. Nárůst opotřebení s časem. Zadírání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.