338-0310/02 – Mazací technika (MazTe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s druhy tření, dovedou charakterizovat tření suché, mezní, kapalinné a smíšené. Dovedou definovat kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření. Pochopí podstatu mazání a funkce maziva. Seznámí se s druhy a vlastnostmi maziv. Zvláštní pozornost je věnována reologickým vlastnostem maziv. Poznají různé druhy mazání a typy mazacích zařízení a mazacích soustav a naučí se vybrat správný typ mazacího zařízení pro konkrétní případ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi a využití maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého v oblasti suchého tření, smíšeného a kapalinného. Především jsou definovány vlastnosti maziv kapalných, a to newtonských i nenewtonských a student je seznámen se stanovením jejich vlastností. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření, student je seznámen se Stribeckovým diagramem. Jsou uváděny možné typy mazání - individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny či regenerace.

Povinná literatura:

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B. Mazací technika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 76 s. ISBN 80-248-1000-X. BEČKA, J. Tribologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8

Doporučená literatura:

ŠAFR,E. Technika mazání. Praha: SNTL, 1970. 381 s. ŠŤEPINA,V., VESELÝ,V. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, 1985. 406 s. JANOUŠEK,F., KOZÁK,J., TARABA,O. Technická diagnostika, Praha: SNTL, 1988. 429 s. ŠŤÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1995. 102 s. SCHRAMM, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X. MANG, T. BOBZIN, K. BARTELS, T. Industrial tribology: tribosystems, friction, wear and surface engineering, lubrication. Dostupné z ŠPONDR CMS. Typy centrálních mazacích systémů. dostupné z SKF. Mazací systémy. Dostupné z Další studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi, využití mazání a maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého v oblasti suchého tření, přechodového a kapalinného. Především jsou definovány vlastnosti druhů maziv kapalných , a to newtonských i nenewtonských, a student je seznámen se stanovením jejich vlastností. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření, student je seznámen se Stribeckovým diagramem. Jsou uváděny možné typy mazání v technice, individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny či regenerace. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Tribologie, tribotechnika mazací technika jejich cíl, vzájemné vazby. Základní pojmy a Stribeckův diagram 2 Režimy tření a mazání a Stribeckův diagram 3 Maziva- oleje a jejich vlastnosti 4 Kluzné materiály 5 Kluzné dvojice při kapalinném tření 6 Kluzné dvojice při suchém a mezném tření 7 Mazací soustavy a zařízení soustavy krátkodobé a dlouhodobé jejich základní prvky a charakteristiky, mazání okruhové 8 Tribotechnická diagnostika opotřebení olejů 9 Opakování a konzultace Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Definice suchého a kapalného tření 2 Fyzikální vlastnosti maziv, viskozita, teplotní závislost viskozity, využití různých typů viskozimetrů 3 Výpočet axiálního ložiska hydrostat 4 Výpočet radiálního ložiska hydrostat 5 Hydrodynamické ložisko axiální 6 Hydrodynamické ložisko radiální 7 Suché tření 8 Mezné tření 9 Výpočet mazacích soustav Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Tribotechnika - význam 2 Druhy a stavy tření 3 Maziva – všeobecně 4 Ropné oleje – základní vlastnosti 5 Viskozita, závislost teplotní, tlaková 6 Měření viskozity 7 Maziva plastická, charakteristiky, druhy 8 Kluzné materiály – všeobecné charakteristiky 9 Kovové kluzné materiály – materiály hřídelů a pro kluzné ložiska 10 Důležité skupiny materiálů 11 Kluzné dvojice při kapalinném tření – hydrodynamické 12 Kluzné dvojice při tepelném tření – hydrostatické 13 Základy hydrodynamické teorie mazání 14 Staticky zatížená radiální ložiska 15 Kluzné dvojice při suchém tření 16 Kluzné dvojice při mezném tření 17 Mazací zařízení – pro jednotlivá mazání 18 Mazací zařízení pro ústřední mazání 19 Okruhové mazání 20 Stanovení degradace mazacích olejů 21 Povrchové děje následkem smykového napětí 22 Tribokoroze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku