338-0311/01 – Opravy a renovace hydraulických prvků (OaRHP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů. Posluchači se seznámí se základními technologiemi oprav a renovací hydraulických prvků a strojních částí, zejména : - s technologiemi renovací přímočarých hydromotorů, hydrogenerátorů, ventilů apod. - s technologiemi montáže a demontáže strojních částí - s technologiemi třískového obrábění, dokončovacích operací, povrchových úprav - s technologiemi beztřískového obrábění, navařování, tepelného zpracování

Povinná literatura:

PAVLOK,B.-SIVÁK,V. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : ES VŠB Ostrava, 1989. 93 s. HAVLÍČEK, J. A KOL. Provozní spolehlivost strojů. Praha: SZN, 1983. 656 s. PAVLOK, B. – SIVÁK, V. Hydraulické systémy v provozní praxi. Ostrava : BIC Ostrava, 2000. 95 s. KOLEKTIV. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : TANGER s.r.o. Ostrava, 1995. 130 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Předmět patří do skupiny oborových předmětů. Posluchači se seznámí se základními technologiemi oprav a renovací hydraulických prvků a strojních částí, zejména : - s technologiemi renovací přímočarých hydromotorů, hydrogenerátorů, ventilů apod. - s technologiemi montáže a demontáže strojních částí - s technologiemi třískového obrábění, dokončovacích operací, povrchových úprav s technologiemi beztřískového obrábění, navařování, tepelného zpracování Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Kovové materiály : druhy, označení, vlastnosti, použití, polotovary. Tepelné zpracování oceli. Aplikace u těles hydraulických válců, pístnic, součástí hydraulických prvků. 2 Opravy strojních skupin. Čištění součástí před opravou. Vnější čištění strojů. Odmašťovadla. Mechanické čištění. Chemické čištění. Čištění ultrazvukem. Moření. Demontáž a montáž šroubových spojů, lisovaných spojení, nýtovaných spojení. Demontážní a montážní pomůcky a přípravky. 3 Renovace strojních součástí. Renovace na původní rozměr a opravárenský rozměr. Renovace deformovaných součástí : rovnání mechanické, ohřevem. Renovace plastickou deformací. Renovace typizovaných součástí : čepů, hřídelů, ozub.kol, závitů apod. 4 Renovace hydraulických válců. Renovace navařováním. Repase hydraulických prvků. 5 Třískové obrábění při opravách a renovacích hydraulických prvků, kostek a bloků. 6 Dokončovací operace : broušení, honování, lapování, superfinišování, leštění. Dynamické válečkování. 7 Beztřískové obrábění. Technologičnost konstrukcí. 8 Technologie povrchových úprav a nanášení antikorozních vrstev. Nekovové materiály 9 Konzervace a balení. Doprava. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seznámení s normami. Třídy ocelí a jejich vlastnosti. Výběr polotovaru. Návrh tepelného zpracování. 2 Program č. 1 – zpracování kusovníku sestavného výkresu hydraulického válce. Za program možno obdržet až 10 bodů. 3 Program č. 2 – postup výroby kostky řídicího bloku. Za program možno obdržet až 12 bodů. 4 Program č. 3 – postup renovace přímočarého hydromotoru. Za program možno obdržet až 12 bodů. 5 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Způsoby čištění strojů a strojních částí před opravou 2 Demontáž a montáž šroubových spojů a nýtovaných spojení. 3 Demontáž lisovaných spojů. Montážní a demontážní pomůcky. 4 Renovace na původní a opravárenský rozměr. 5 Renovace deformovaných součástí. Renovace čepů, hřídelů. 6 Renovace ozubených kol, závitů. 7 Renovace hydraulických válců. 8 Renovace navařováním. 9 Repase hydraulických prvků : hydrogenerátorů, ventilů, rozváděčů. 10 Třískové obrábění při opravách a renovacích. 11 Dokončovací operace : broušení, honování, lapování, superfinišování. Dynamické válečkování vnitřního povrchu těles hydraulických válců. 12 Technologie povrchových úprav a nanášení antikorozních vrstev. 13 Nekovové materiály. Plasty. 14 Oceli : druhy, označení. 15 Oceli : vlastnosti a použití ocelí třídy 11 a 12. 16 Oceli : vlastnosti a použití ocelí třídy 13 až 16 17 Tepelné zpracování oceli : žíhání, kalení, povrchové kalení, popouštění. 18 Technologičnost svařovaných konstrukcí. 19 Povrchová úprava součástí a konstrukcí. 20 Konzervace, balení, doprava.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 34 (34) 0
                Projekt Projekt 34  0
        Zkouška Zkouška 66 (66) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 66  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku