338-0311/01 – Repair and Renovation of Hydraulic Elements (OaRHP)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah předmětu: Předmět patří do skupiny oborových předmětů. Posluchači se seznámí se základními technologiemi oprav a renovací hydraulických prvků a strojních částí, zejména : - s technologiemi renovací přímočarých hydromotorů, hydrogenerátorů, ventilů apod. - s technologiemi montáže a demontáže strojních částí - s technologiemi třískového obrábění, dokončovacích operací, povrchových úprav s technologiemi beztřískového obrábění, navařování, tepelného zpracování Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Kovové materiály : druhy, označení, vlastnosti, použití, polotovary. Tepelné zpracování oceli. Aplikace u těles hydraulických válců, pístnic, součástí hydraulických prvků. 2 Opravy strojních skupin. Čištění součástí před opravou. Vnější čištění strojů. Odmašťovadla. Mechanické čištění. Chemické čištění. Čištění ultrazvukem. Moření. Demontáž a montáž šroubových spojů, lisovaných spojení, nýtovaných spojení. Demontážní a montážní pomůcky a přípravky. 3 Renovace strojních součástí. Renovace na původní rozměr a opravárenský rozměr. Renovace deformovaných součástí : rovnání mechanické, ohřevem. Renovace plastickou deformací. Renovace typizovaných součástí : čepů, hřídelů, ozub.kol, závitů apod. 4 Renovace hydraulických válců. Renovace navařováním. Repase hydraulických prvků. 5 Třískové obrábění při opravách a renovacích hydraulických prvků, kostek a bloků. 6 Dokončovací operace : broušení, honování, lapování, superfinišování, leštění. Dynamické válečkování. 7 Beztřískové obrábění. Technologičnost konstrukcí. 8 Technologie povrchových úprav a nanášení antikorozních vrstev. Nekovové materiály 9 Konzervace a balení. Doprava. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seznámení s normami. Třídy ocelí a jejich vlastnosti. Výběr polotovaru. Návrh tepelného zpracování. 2 Program č. 1 – zpracování kusovníku sestavného výkresu hydraulického válce. Za program možno obdržet až 10 bodů. 3 Program č. 2 – postup výroby kostky řídicího bloku. Za program možno obdržet až 12 bodů. 4 Program č. 3 – postup renovace přímočarého hydromotoru. Za program možno obdržet až 12 bodů. 5 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Způsoby čištění strojů a strojních částí před opravou 2 Demontáž a montáž šroubových spojů a nýtovaných spojení. 3 Demontáž lisovaných spojů. Montážní a demontážní pomůcky. 4 Renovace na původní a opravárenský rozměr. 5 Renovace deformovaných součástí. Renovace čepů, hřídelů. 6 Renovace ozubených kol, závitů. 7 Renovace hydraulických válců. 8 Renovace navařováním. 9 Repase hydraulických prvků : hydrogenerátorů, ventilů, rozváděčů. 10 Třískové obrábění při opravách a renovacích. 11 Dokončovací operace : broušení, honování, lapování, superfinišování. Dynamické válečkování vnitřního povrchu těles hydraulických válců. 12 Technologie povrchových úprav a nanášení antikorozních vrstev. 13 Nekovové materiály. Plasty. 14 Oceli : druhy, označení. 15 Oceli : vlastnosti a použití ocelí třídy 11 a 12. 16 Oceli : vlastnosti a použití ocelí třídy 13 až 16 17 Tepelné zpracování oceli : žíhání, kalení, povrchové kalení, popouštění. 18 Technologičnost svařovaných konstrukcí. 19 Povrchová úprava součástí a konstrukcí. 20 Konzervace, balení, doprava.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 34 (34) 0
                Project Project 34  0
        Examination Examination 66 (66) 0
                Oral Oral examination 66  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner