338-0312/01 – Ročníkový projekt (RočPr)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem ročníkového projektu je příprava na bakalářskou práci. Obsahem ročníkového projektu je: 1) provést rešerši k problematice bakalářské práce, rešerši systematicky uspořádat a kriticky zhodnotit, 2) na základě rešerše navrhnout dvě nebo více alternativních řešení tématu bakalářské práce, zhodnotit je podle zvolených kriterií a vybrat nejvhodnější řešení. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia, k ekologickým řešením, úsporám energie apod. Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Posluchači zpracují projekt, jehož téma souvisí se zaměřením bakalářské práce. Projekt je zpracován formou technické zprávy, doplněné případně o grafickou část (tabulky, výkresy, schémata). Projekt musí obsahovat rešerši k zadané problematice, a citaci použitých pramenů podle ČSN ISO 610. Ročníkový projekt zadává, vede a hodnotí vedoucí bakalářské práce.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace s vedoucím projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Posluchači zpracují projekt, jehož téma souvisí se zaměřením závěrečné práce. Projekt je zpracován formou technické zprávy, doplněné případně o grafickou část (tabulky, výkresy, schémata). Ročníkový projekt zadává, vede a hodnotí vedoucí závěrečné práce. Hodnotí se obsahová i grafická stránka projektu, novost a kvalita řešení, aktivita, schopnost získávání pramenů a podkladů s využitím moderních informačních technologií apod. Součástí projektu je rešerše k problematice závěrečné práce. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zadání ročníkového projektu. Seznámení se s formou zpracování, obsahem práce a způsobem hodnocení. Seznámení se se způsoby zpracování rešerší, vyhledávání pramenů, citací pramenů podle normy. 2 Zpracování rešerše k problematice práce. 3 Zpracování rešerše k problematice práce. 4 Zpracování rešerše k problematice práce. 5 Zpracování projektu na učebně. 6 Zpracování projektu na učebně. 7 Zpracování projektu na učebně. 8 Zpracování projektu na učebně. 9 Zpracování projektu na učebně. 10 Zpracování projektu na učebně. 11 Zpracování projektu na učebně. 12 Zpracování projektu na učebně. 13 Zpracování projektu na učebně. 14 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní