338-0312/04 – Annual Project (RočPr)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
LED0021 Ing. Marian Ledvoň
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+4
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Year project goal is to prepare the bachelor thesis. The content of this year project is to: 1) carry out research on the issue of the thesis, search systematically organize and critically assess, 2) based on the research suggest two or more alternatives, bachelor thesis, assessed according to selected criteria and choose the best solution. While processing a student's thesis conducted leading to the separate and systematic approach to the use of foreign literature, the use of standards, application knowledge acquired during their studies, to environmental solutions, energy saving, etc. It evaluated the formal aspect of the work, citing sources according to ISO 690, etc.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

The students elaborate project, whose theme is related to the bachelor thesis. The project is prepared in the form of technical reports, possibly supplemented by graphic part (tables, drawings, diagrams). The project must include the search to a specific issue, and citation of sources used in accordance with ISO 610th Year project is awarded, leads and assesses the leading thesis.

Compulsory literature:

Study literature will be prescribed by the head of a term project.

Recommended literature:

Study literature will be prescribed by the head of a term project.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování programů z problematiky zpracování textů, grafů a kreslení schémat, 5 až 20 bodů. Po zvolení tématu bakalářské práce (BP) předá její vedoucí studentovi zadání Ročníkového projektu (rešerše, rozbor problematiky, analýza stavu zřízení apod.) v návaznosti na téma BP. V průběhu semestru se studenti setkávají individuálně se svým vedoucím BP v dohodnutých termínech (minimálně jednou za 14 dnů) a konzultují s ním případné problémy při zpracování literární rešerše a postup při následném řešení BP. Pokud student práci konzultuje převážně u externího konzultanta, má za povinnost alespoň jednou za 14 dnů informovat o postupu vedoucího BP. Nárok na udělení klasifikovaného zápočtu získává student po odevzdání programů ze zpracování textů a odevzdání projektu k BP nejpozději v posledním týdnu zkouškového období zimního semestru (neurčí-li vedoucí práce jinak). Za každý týden pozdního odevzdání, stejně jako absenci konzultací, může vedoucí BP snížit bodové hodnocení o 5 bodů.

E-learning

Other requirements

no .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Course content: Students work on project, its theme consists with bachelor thesis. The project is compiled by form of technical report, possibly accompanied by graphics part (tables, drawings, diagrams). Year project is defined, lead and evaluated by supervisor. The content and graphic aspects of the project, novelty and quality of solutions, activity, ability to raise sources and documents using modern information technologies, etc. is evaluated. The project includes researches on the bachelor thesis. Program of exercises and seminars + individual students' work Week Refill of exercises and seminars 1 Award of year project. Introduction to form of processing, content work and means of evaluation. Familiarity with the methods of data searching, search of sources and standards. 2 Treatment of researches on the issue of work. 3 Treatment of researches on the issue of work. 4 Treatment of researches on the issue of work. 5 Processing of researches on the issue of work. 6 Processing of researches on the issue of work. 7 - 13 Processing of the project. 14 Credits.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100 (100) 51 3
        využití PC Project 20  5
        rešerše k BP Semestral project 80  0
Mandatory attendence participation: compulsory participation in seminars at least 80%

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2015/2016 Winter
2013/2014 Winter