338-0313/01 – Final Project Seminary ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah předmětu: V rámci semináře posluchači sbírají podklady k závěrečné práci, zpracují literární rešerši k tématu závěrečné práce, zpracují technickou zprávu obsahující přehled současného stavu řešené problematiky a provedou průpravné práce potřebné k řešení závěrečné práce (například se seznámí se software potřebným ke zpracování práce apod.). Studenta vede a hodnotí vedoucí závěrečné práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner