338-0315/02 – Hydraulická a pneumatická doprava (HaPD)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Jana Jablonská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student využije získané znalosti mechaniky tekutin, které si dále rozšíří o proudění nenewtonských kapalin a proudění suspenzí. Student bude umět použít předložené výpočtové metody a technologie používané u hydraulické a pneumatické dopravy. Cílem předmětu je, aby student dokázal provést výpočet a vyhodnocení projektu pro zařízení hydraulické a pneumatické dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními vlastnostmi dopravovaných materiálů, proudění nenewtonovských kapalin . Dále také řešení sedimentační rychlosti, rychlosti vznosu, rychlostními profily. Při řešení proudění suspenze voda-pevná částice i vzduch-pevná částice je nutné určit tlakový spád dopravované suspenze, návrh čerpadla, ventilátoru a dávkovacího zařízení. Po absolvování předmětu by měl být student schopen vypočítat parametry pneumatické nebo hydraulické dopravy.

Povinná literatura:

[1] Janalík, J. : Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1999, 194 str. [2] Janalík,J.: Hydraulická a pneumatická doprava. Sbírka příkladů, skripta VŠB- TU Ostrava, 1992, 106 str.

Doporučená literatura:

[1] Urban, J. : Pneumatická doprava, Praha SNTL 1964. [2] Kupka,F., Hrbek,J., Janalík,J.: Hydraulická doprava v potrubí, Praha SNTL 1970, 307 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student písemně zpracuje zadané příklady z hydraulické a pneumatické dopravy.

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU 1. Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. Křivka zrnitosti. Rozdělení disperzních soustav a jejich fyzikální vlastnosti. Koncentrace. Viskozita suspenzí. Rychlost suspenze. Pohyb částice materiálu v proudu tekutiny. 2. Sedimentační rychlost. Sedimentační rychlost v omezeném prostředí. Rychlost vznosu. 3. Laminární proudění nenewtonovských kapalin. Mocninová rovnice toku. 4. Rovnice binghamského toku. 5. Turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav v pot rubí. Rovnice spojitosti a pohybová rovnice pro turbulentní proudění tekutin a disperzních soustav. 6. Struktura turbulentního proudění v potrubí. 7. Isotermické a adiabatické proudění plynů potrubím. Tlakový spád pro zvedání a urychlení plynu. Rozvětvené a okružní potrubí při proudění plynů 8. Pohyb pevných částic v potrubí. Difuzní teorie proudění suspenzí. Gravitační teorie proudění suspenzí. Veličiny v příčném profilu potrubí.Výpočet parametrů hydraulické dopravy. 9. Tlakový spád při proudění suspenzí. Durandova funkce. Tlakový spád pro nestejnoměr- materiály. Kritická rychlost a její výpočet. 10. Strojní zařízení a technologie hydraulické dopravy. Potrubí. Armatury. Čerpadla. Dávkovací zařízení. Ekologické ukládání odpadů. 11. Výpočet parametrů pneumatické dopravy, základní veličiny. Výpočet tlakového spádu. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 12. Strojní zařízení a technologie pneumatické dopravy. Směšovače a podavače. Dopravní potrubí a příslušenství. 13. Potrubní kontejnerová doprava. Rychlostní charakteristiky proudění kontejnerů. Tlakový spád. 14. Opotřebení strojního zařízení, erozivní, abrazivní, korozivní. Volba materiálů. PROGRAM CVIČENÍ A SEMINÁŘŮ + INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ 1. Opakování mechaniky tekutin, seznámení s laboratoří. 2. Koncentrace, rozsevová křivka, určení středního průměru zrna. 3. Výpočet sedimentační rychlost . 4. Laminární proudní suspenzí-výpočet tlakového spádu. 5. Návrh pístového čerpadla pro hydraulickou dopravu jemných suspenzí. 6. Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemometrem. 7. Měření spektrální výkonové hustoty fluktuací rychlosti turbulentního proudění. 8. Výpočet tlakového spádu u hydraulické dopravy. 9. Návrh čerpadla pro hydraulickou dopravu hrubodisperzní suspenze. 10. Výpočet základních parametrů dávkovače pro hydraulickou dopravu. 11. Výpočet tlakového spádu a rychlosti materiálu u pneum. dopravy. 12. Návrh tlakového zdroje pro pneumatickou dopravu. 13. Pneumatická doprava provzdušněného materiálu. 14. Výpočet parametrů kontejnerové dopravy. SEZNAM OTÁZEK KE ZKOUŠCE 1. Fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů a suspenzí, rozdělení disperzních soustav. 2. Sedimentační rychlost a rychlost vznosu. 3. Laminární proudění nenewtonovských kapalin v kruhovém potrubí. 4. Turbulentní proudění, fluktuace rychlosti, přenos hybnosti, energie a hmotnosti. 5. Proudění plynů – izomermická a adiabatická změna stavu. 6. Řešení rozvětveného a okružního potrubí pro proudění plynů. 7. Pohyb pevných částic v potrubí, difuzní a gravitační teorie rozdělení rychlosti a koncentrace po průřezu, potrubí. 8. Tlakový spád při proudění suspenzí, Durandova funkce 9. Kritická rychlost a její výpočet. 10. Rozdělení a použití hydraulické dopravy. 11. Potrubí a armatury, zimní provoz potrubí hydraulické dopravy. 12. Bagrovací čerpadla a čerpací stanice 13. Dávkovací zařízení. 14. Charakteristika potrubí a čerpadla při hydraulické dopravě. 15. Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v přímém potrubí. 16. Výpočet rychlosti materiálu u pneumatické dopravy v obloucích. 17. Výpočet tlakového spádu u pneumatické dopravy. 18. Pneumatická doprava provzdušného materiálu. 19. Použití a rozdělení pneumatické dopravy. 20. Strojní zařízení pro pneumatickou dopravu. 21. Abraze strojního zařízení při pneumatické a hydraulické dopravě. 22. Potrubní kontejnerová doprava.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.