338-0316/02 – Tekutinové mechanismy strojů (TMS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s se základními pojmy z oblasti Tekutinových mechanismů, se skladbou hydraulických a pneumatických obvodů, se základními hydraulickými a pneumatickými prvky, s jejich funkcí, konstrukcí, charakteristikami, použitím v obvodech. Na základě těchto znalostí porozumí funkci základních hydraulických obvodů. Budou umět řešit jednodušší příklady z analýzy hydraulických obvodů v ustáleném stavu, a jednoduché případy rozběhu hydraulického pohonu s hmotnou zátěží. Seznámí se s nejrozšířenějšími aplikacemi hydraulických pohonů u strojů a zařízení v průmyslu, dopravě a dalších oblastech lidské činnosti. Dovedou porovnat výhody a nevýhody jednotlivých druhů pohonů a zvolit optimální druh pohonu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Posluchači se seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových mechanismů (funkce, konstrukce, charakteristiky), hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně řízení, aplikace tekutinových mechanismů u výrobních strojů, stavebních a zemních strojů a strojů pro úpravu nerostných surovin. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní měření.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J.; PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. PACIGA, A.; IVANTYŠYN, J. Tekutinové mechanismy. Bratislava : ALFA, 1985. 288 s. KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1x Test 2x Program

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program konzultací 1 Základní pojmy. Hydraulický obvod: skladba, funkci, schémata. Základní hydraulické obvody. Základy teorie hydraulických obvodů. Kapaliny teorie hydraulických obvodů. 2 Hydrogenerátory a hydromotory. Rozváděcí a řídicí prvky. 3 Proporcionální technika a servotechnika. Hydraulické pohony strojů: skladba, možnosti řízení, statické charakteristiky, rozběh pohonu. Aplikace u stavebních,zemních,výrobních aj. strojů. 4 Pneumatické pohony a pneumatické řídicí systémy strojů. Základy provozu, údržby a diagnostiky hydraulických a pneumatických mechanismů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Cvičení Náplň cvičení a seminářů 1 Grafické značky prvků. Schémata hydraul. obvodů. TEST Č.1: Grafické značky prvků. Za test možno obdržet až 10 bodů. Výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu 2 Výpočet tlakových a průtokových ztrát: Program č. 1. Výpočet tlakových ztrát v obvodu. Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 2. Měření p-Q charakteristiky hydrogenerátoru. Za program možno obdržet až 7 bodů. Program č. 3. Měření charakteristiky ventilu. Za program možno obdržet až 7 bodů. Skladba pneumatických obvodů – cvičení na praktikátorech. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Výpočet tlakových ztrát v obvodu 2 Kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti 3 Kapaliny hydraulických obvodů : druhy kapalin , použití 4 Hydrogenerátory zubové, lamelové 5 Hydrogenerátory pístové radiální, axiální 6 Pomaluběžné hydromotory 7 Řízení hydrostatických převodníků. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. 8 Přímočaré hydromotory. Těsnění hydromotorů 9 Rozváděče 10 Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, hydraul. zámek 11 Škrticí ventily 12 Tlakové ventily 13 Hydraulické akumulátory 14 Proporcionální technika 15 Servotechnika 16 Filtry a filtrace 17 Hydraulické pohony strojů. Skladba, řízení, statická charakteristika 18 Pneumatické obvody: zdroje, úprava a rozvod stlačeného vzduchu. 19 Pneumatické obvody: řízení hydromotorů, řídicí systémy 20 Rozběh pohonu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.