338-0317/01 – Základy tekutinových mechanismů (ZTM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Posluchači se seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových mechanismů (funkce, konstrukce, charakteristiky), hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně řízení, aplikace tekutinových mechanismů , provoz, údržba a diagnostika tekutinových mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní měření.

Povinná literatura:

PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s. KOPÁČEK, J. – PAVLOK, B. : Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. PACIGA, A.- IVANTYŠYN, J. Tekutinové mechanismy. Bratislava : ALFA, 1985. 288 s. PROKEŠ, J. – VOSTROVSKÝ, J. Hydraulické a pneumatické mechanismy. Praha : SNTL, 1988. 276 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Posluchači se seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových mechanismů (funkce, konstrukce, charakteristiky), hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně řízení, aplikace tekutinových mechanismů , provoz, údržba a diagnostika tekutinových mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní měření. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základní pojmy : mechanismus, pohon, převod. Pohony a převody : definice, struktura, rozdělení. Hydraulický obvod: skladba, funkce, schémata hydraulic-kých obvodů. 2 Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. 3 Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti hydrostatických převodníků. Tepelný výpočet hydraulických obvodů. 4 Kapaliny hydraulických obvodů, druhy, vlastnosti, použití. 5 Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. 6 Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Hydromotory s přímočarým pohybem. Těsnění v hydraulice 7 Rozváděče, jednosměrné ventily, dvojité jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrticí ventily, ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. 8 Tlakové ventily. Dvoucestné vestavné ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. 9 Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. Příslušenství hydraulických obvodů. 10 Pohony všeobecně : - struktura pohonů, - ustálený stav : průběh pohybu, charakteristiky motoru a charakteristiky zátěže, práce pohonu ve čtyřech kvadrantech, - rozběh a brzdění pohonu, základní pohybová rovnice a její řešení, aplikace na hydrostatické pohony. 11 Řízení a charakteristiky hydrostatických pohonů : řízení proměnným odporem, řízení objemové. Hydrostatický převod : uspořádání, řízení, charakteristiky, použití. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 12 Pneumatické pohony a pneumatické řídící systémy. Řízení pracovních cyklů v hydr. a pneum. obvodech. 13 Základy provozu a údržby hydraulických mechanismů. Měření a diagnostika tekutinových systémů. 14 Aplikace hydrostatických a pneumatických pohonů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Opakování mechaniky tekutin. 2 Grafické značky prvků. 3 Základy syntézy hydrostatických obvodů, procvičování grafických značek prvků 4 Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5 Výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 6 Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. 7 Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. Zadání programu č. 1 : Návrh hydraulického obvodu. Za program možno obdržet až 40 bodů. 8 Program č. 2 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 5 bodů. 9 Program č. 3 : Měření p-Q charakteristiky rotačního hydromotoru. Za program možno obdržet až 5 bodů. 10 Rozběh a brzdění pohonu. 11 Obvody se škrticími ventily. Cvičení na praktikátoru v laboratoři. 12 Návrh pohonu s akumulátorem. 13 Skladba pneumatických obvodů: cvičení na praktikátorech v laboratoři. 14 Závěrečný test. Za test možno obdržet až 40 bodů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
        Projekt Projekt 40  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.