338-0317/01 – Basics of Fluid Mechanisms (ZTM)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits2
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Posluchači se seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových mechanismů (funkce, konstrukce, charakteristiky), hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně řízení, aplikace tekutinových mechanismů , provoz, údržba a diagnostika tekutinových mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní měření. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základní pojmy : mechanismus, pohon, převod. Pohony a převody : definice, struktura, rozdělení. Hydraulický obvod: skladba, funkce, schémata hydraulic-kých obvodů. 2 Základní hydraulické obvody. Analýza ideálního obvodu v ustáleném stavu. 3 Analýza skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu : tlakové a průtokové ztráty, účinnosti hydrostatických převodníků. Tepelný výpočet hydraulických obvodů. 4 Kapaliny hydraulických obvodů, druhy, vlastnosti, použití. 5 Hydrostatické převodníky rotační. Řízení hydrostatických převodníků. Hydraulické agregáty. 6 Multiplikátory tlaku. Kyvné hydromotory. Hydromotory s přímočarým pohybem. Těsnění v hydraulice 7 Rozváděče, jednosměrné ventily, dvojité jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek. Škrticí ventily, ventily s dvoucestnou tlakovou váhou. 8 Tlakové ventily. Dvoucestné vestavné ventily. Hydraulické akumulátory. Obvody s akumulátory. 9 Proporcionální ventily a rozváděče. Servoventily. Servopohony. Příslušenství hydraulických obvodů. 10 Pohony všeobecně : - struktura pohonů, - ustálený stav : průběh pohybu, charakteristiky motoru a charakteristiky zátěže, práce pohonu ve čtyřech kvadrantech, - rozběh a brzdění pohonu, základní pohybová rovnice a její řešení, aplikace na hydrostatické pohony. 11 Řízení a charakteristiky hydrostatických pohonů : řízení proměnným odporem, řízení objemové. Hydrostatický převod : uspořádání, řízení, charakteristiky, použití. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů. 12 Pneumatické pohony a pneumatické řídící systémy. Řízení pracovních cyklů v hydr. a pneum. obvodech. 13 Základy provozu a údržby hydraulických mechanismů. Měření a diagnostika tekutinových systémů. 14 Aplikace hydrostatických a pneumatických pohonů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Opakování mechaniky tekutin. 2 Grafické značky prvků. 3 Základy syntézy hydrostatických obvodů, procvičování grafických značek prvků 4 Výpočet ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 5 Výpočet hydraulického obvodu v ustáleném stavu se zahrnutím tlakových ztrát a účinností. 6 Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. 7 Návrh hydraulického obvodu včetně specifikace prvků. Zadání programu č. 1 : Návrh hydraulického obvodu. Za program možno obdržet až 40 bodů. 8 Program č. 2 : Měření agregátu jako zdroje tlaku a průtoku. Za program možno obdržet až 5 bodů. 9 Program č. 3 : Měření p-Q charakteristiky rotačního hydromotoru. Za program možno obdržet až 5 bodů. 10 Rozběh a brzdění pohonu. 11 Obvody se škrticími ventily. Cvičení na praktikátoru v laboratoři. 12 Návrh pohonu s akumulátorem. 13 Skladba pneumatických obvodů: cvičení na praktikátorech v laboratoři. 14 Závěrečný test. Za test možno obdržet až 40 bodů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 10  0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner