338-0318/01 – Pumps and Pumping Engineering (ČaČT)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah předmětu: Předmět navazuje na teoretické poznatky z Mechaniky tekutin. Studenti se seznámí podrobněji s prouděním vazkých kapalin v potrubí, se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého a složeného potrubí, s uspořádáním, parametry a provozem čerpacího systému, typy čerpadel, základní funkcí a návrhem čerpacích stanic.Pozornost je věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, charakteristikám čerpadla, volbě čerpadla i regulaci hydro-dopravního systému. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Proudění kapalin v potrubí, tlakové ztráty při proudění v potrubí, hydraulický výpočet potrubí, charakteristika potrubí 2 Čerpací systém, uspořádání, parametry čerpacího systému, energetická bilance, provozní bod čerpacího systému, určení geodetické sací výšky čerpadla. 3 Specifické otáčky, třídění čerpadel. Rozdělení čerpadel. Princip činnosti hydrostatických strojů, definice základních parametrů, charakteristiky, vlastnosti, oblast použití. 4 Hydrodynamické čerpadlo, princip činnosti, charakteristiky, charakteristiky paralelně a sériově řazených čerpadel. 5 Změna provozního bodu, regulace škrcením na výtlaku, regulace změnou otáček, regulace natáčením lopatek. 6 Základní konstrukce čerpadel, čerpadlo jednostupňové, vícestupňové, dvouproudé, tvary oběžných kol, některé konstrukční prvky (ucpávky, ložiska, spojky) 7 Čerpací stanice, stavební a konstrukční uspořádání, základní typy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Výpočet měrné energie čerpadla, výkonu a příkonu, určení provozního bodu systému 2 Odporová křivka potrubí při laminárním a turbulentním proudění vazké kapaliny 3 Gravitační potrubí, potrubí s odběrem 4 Charakteristiky při paralelním a sériovém řazení potrubí 5 Charakteristika hydrodynamického čerpadla, charakteristiky při paralelním a sériovém řazení čerpadel 6 Laboratorní měření - ztráta třením , vyhodnocení naměřených dat 7 Měření charakteristiky čerpadla, vyhodnocení naměřených dat 8 Pracovní bod čerpacího systému, regulace parametrů čerpacího.systému škrcením na výtlaku a změnou otáček. 9 Výběr čerpadla pro zadané parametry, výpočet sací výšky čerpadla 10 Přepočet charakteristik při čerpání vazké kapaliny (použití diagramů) 11 Výpočet větevné vodovodní sítě 12 Dimenzování větevné vodovodní sítě pomocí programu GRASIT 13 Dimenzování okruhové vodovodní sítě pomocí programu GRASIT 14 Zásady návrhu čerpací stranice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner