338-0319/01 – Vlastnosti tekutin (VlaTe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: - zvolit vhodnou kapalinu pro hydraulický systém - experimentálně zjistit základní fyzikální vlastnosti tekutin - aplikovat znalosti fyzikálních vlastností kapalin a plynů při výpočtech tekutinových mechanismů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V tomto předmětu se studenti podrobně seznámí s význačnými vlastnostmi tekutin. Předmět se zabývá fyzikálními, chemickými, ekologickými a provozními vlastnostmi kapalin používaných v hydraulických systémech a vybranými vlastnostmi stlačeného vzduchu používaného v pneumatice. Posluchači se rovněž seznámí s vlastnostmi nenewtonských kapalin.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, L. Vlastnosti tekutin [online]. 2009. 62 s.Dostupné z http://www.338.vsb.cz/studium9.htm

Doporučená literatura:

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. PIVOŇKA, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s. GRINČ, L. Pracovné kvapaliny pre hydraulické systémy. Žilina: VŠDS v Žiline, 1994. 151 s. ISBN 80-2100-234-7 ŠTĚPINA, V.; VESELÝ, V. Maziva a speciální oleje : (základy tribotechniky). Bratislava : Veda, 1980. 688 s. SCHRAMM, G. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti provedou měření tří úloh, vyhodnotí výsledky a porovnají je s teoretickými výpočty. V závěru semestru vypracují samostatnou práci (výpočet zadaných příkladů).

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek a cvičení Přednášky: 1) Rozdělení tekutin. Fyzikální vlastnosti kapalin – hustota, viskozita a její závislost na teplotě, měření viskozity, stlačitelnost kapalin. 2) Fyzikální vlastnosti kapalin – měrná tepelná kapacita, teplotní roztažnost, bod tuhnutí. Chemické vlastnosti kapalin – hořlavost, bod vzplanutí, korozivní působení, chemické působení na elastomery, číslo kyselosti. 3) Provozní vlastnosti kapalin – mazací schopnost, termooxidační stálost, vliv vzduchu v kapalině, kavitace, pěnění, deemulgační vlastnosti 4) Vlastnosti a parametry stlačeného vzduchu – tlak, průtok, hustota, viskozita, stlačitelnost, rozdíly při výpočtech a měření hydraulických a pneumatických mechanismů 5) Reologické vlastnosti kapalin – základy reologie, reogramy nenewtonských kapalin, plasticita, dilatace, tixotropie, reopexie, reologické modely, reometrie 6) Minerální oleje – druhy, značení, vlastnosti, použití. Těžkozápalné kapaliny – druhy, vlastnosti, použití 7) Ekologicky příznivé kapaliny. Ekologické vlastnosti – fyziologické vlastnosti, škodlivost pracovních kapalin pro vodu, biologická odbouratelnost, test OECD. Právní normy týkající se působení ropných produktů na životní prostředí. Cvičení: 1) Význam fyzikálních vlastností kapalin při hydraulických výpočtech (výpočet součinitele tření, tlakových ztrát atd.). Výběr pracovní kapaliny s ohledem na teplotu systému. 2) Měření viskozity Englerovým a Höpplerovým viskozimetrem (měření viskózní křivky oleje) – program č. 1. Za program je možno získat až 10 bodů. 3) Příklady na stlačitelnost kapalin, tepelnou roztažnost, měrnou tepelnou kapacitu a (změnu viskozity s teplotou – porovnání s měřením). 4) Základní výpočty s vlastnostmi stlačeného vzduchu, měření průtoku vzduchu. Měření rychlostního profilu volného kruhového proudu. program č. 2. Za program možno získat až 5 bodů. 5) Experimentální zjištění součinitele tření při proudění stlačeného vzduchu – program č. 3. Za program možno získat až 10 bodů (v rámci cvičení bude vysvětleno měření pomocí M5000, M5050, měření průtoku vzduchu pomocí SD6000). 6) Samostatná práce – výpočet zadaných příkladů. Za vypracování možno získat až 10 bodů. 7) Konzultace, zápočet OTÁZKY KE ZKOUŠCE 1. Fyzikální vlastnosti kapalin: stlačitelnost, hustota, teplotní roztažnost, měrná tepelná kapacita, bod tuhnutí. 2. Fyzikální vlastnosti kapalin: viskozita, změna viskozity s teplotou a tlakem. 3. Měření viskozity kapalin. 4. Chemické vlastnosti kapalin: hořlavost, bod vzplanutí, korozivní působení na kovy, chemické působení na elastomery, číslo kyselosti. 5. Mazací schopnost 6. Termooxidační stálost 7. Vliv vzduchu v kapalině, kavitace, pěnění, deemulgační přísady v oleji. 8. Reologie: základní pojmy, tokové křivky nenewtonských kapalin, reologické modely chování nenewtonských kapalin. Reometrie. 9. Ekologické vlastnosti kapalin. Škodlivost pracovních kapalin hydraulických systémů pro vody. Biologická odbouratelnost kapalin v půdě. Působení ropných produktů na životní prostředí. 10. Ekologicky příznivé kapaliny v hydraulických systémech. Druhy, označení, vlastnosti, použití. 11. Těžkozápalné kapaliny v hydraulických systémech: druhy, označení, vlastnosti, použití. 12. Minerální oleje: druhy, označení, vlastnosti, použití. 13. Vlastnosti a parametry stlačeného vzduchu: tlak, průtok, viskozity, hustota, stlačitelnost. 14. Využití vlastností stlačitelného vzduchu při výpočtu pneumatických mechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní