338-0320/01 – Bakalářský projekt (BcP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zpracování samostatného projektu na základě individuálního zadání, úzce souvisejícího s tématem bakalářské práce. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému, aktivnímu a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia. Hodnotí se novost řešení, energetická úspornost, ekologičnost řešení apod. Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod. Pokud je téma projektu zadáno z praxe, lze část projektu zpracovávat v organizaci zadavatele.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský projekt je individuální práce studenta. Téma bakalářského projektu vychází z tématu bakalářské práce, rozšiřuje je nebo prohlubuje. Nedílnou součástí bakalářského projektu je rešerše k řešené problematice. Formálně je práce zpracována podle jednotných pokynů vydaných vedením fakulty pro zpracování bakalářské práce. Téma práce vypisuje katedra, obvykle na základě námětů a požadavků z praxe. Téma projektu může být konstrukční řešení, projekt, experiment a jeho vyhodnocení, matematické modelování, návod pro montáž, provoz nebo údržbu zařízení, návrh diagnostiky zařízení apod.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského projektu.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti zpracovávají samostatnou individuální práci na zadané téma, související s tématem bakalářské diplomové práce. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému, aktivnímu a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia. Práce obsahuje rešerši na dané téma, návrh alternativ řešení a jejich posouzení, výběr jedné alternativy k dalšímu zpracování, rozpracování vybrané alternativy podle zadaného tématu a cíle práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.