338-0320/04 – Bakalářský projekt (BcP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
LED0021 Ing. Marian Ledvoň
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zpracování samostatného projektu na základě individuálního zadání, úzce souvisejícího s tématem bakalářské práce. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému, aktivnímu a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia. Hodnotí se novost řešení, energetická úspornost, ekologičnost řešení apod. Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod. Pokud je téma projektu zadáno z praxe, lze část projektu zpracovávat v organizaci zadavatele.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský projekt je individuální práce studenta. Téma bakalářského projektu vychází z tématu bakalářské práce, rozšiřuje je nebo prohlubuje. Nedílnou součástí bakalářského projektu je rešerše k řešené problematice. Formálně je práce zpracována podle jednotných pokynů vydaných vedením fakulty pro zpracování bakalářské práce. Téma práce vypisuje katedra, obvykle na základě námětů a požadavků z praxe. Téma projektu může být konstrukční řešení, projekt, experiment a jeho vyhodnocení, matematické modelování, návod pro montáž, provoz nebo údržbu zařízení, návrh diagnostiky zařízení apod.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského projektu.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářského projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na začátku letního semestru vedoucí práce předá studentovi zadání Bakalářského projektu v návaznosti na téma bakalářské práce (BP). V průběhu semestru bude probíhat pravidelná kontrola plnění úkolů - alespoň jednou za 14 dnů individuální konzultace, nebo zaslání zpracovaných podkladů elektronicky vedoucímu BP. Aktivita a plnění zadané práce v průběhu semestru bude vedoucím ohodnocena v rozmezí 0 až 30 bodů. Termín odevzdání projektu (neurčí-li vedoucí práce jinak) je dva týdny před závěrečnou kontrolou studia. V týdnu po odevzdání proběhne obhajoba (prezentace) projektu a jeho hodnocení. Podle kvality zpracování, obsahové úplnosti a rozsahu bude projekt ohodnocen 0 až 70 body.

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti zpracovávají samostatnou individuální práci na zadané téma, související s tématem bakalářské diplomové práce. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému, aktivnímu a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia. Práce obsahuje rešerši na dané téma, návrh alternativ řešení a jejich posouzení, výběr jedné alternativy k dalšímu zpracování, rozpracování vybrané alternativy podle zadaného tématu a cíle práce. Dle možností budou v průběhu semestru zařazeny odborné exkurze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku