338-0323/02 – Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů (TDaSHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
POL0260 Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami. Seznámit studenty s problematikou spolehlivosti hydraulických prvků a zařízení. Seznámit posluchače se snímači a měřicími přístroji v technické diagnostice hydraulických prvků a zařízení a s problematikou technické diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Získat zkušenosti z oblasti praktického měření a diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Naučit se pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5050 Hydrotechnik a systémem Hydac.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti z oblasti diagnostiky hydraulických prvků a zařízení se zaměřením na bezdemontážní diagnostiku. Jsou probrány parametrické, vibrodiagnostické, tribotechnické a termodynamické diagnostické metody technické diagnostiky. V rámci předmětu jsou popsány prostředky technické diagnostiky. V předmětu je posouzena problematika hydraulických prvků a systémů. Jsou probrány vlastnosti: provozní spolehlivost, životnost, udržovatelnost, opravitelnost aj., a způsoby jejich hodnocení. Jsou uvedeny fyzikální principy a metrologické charakteristiky snímačů včetně požadavků na snímače. Jsou popsány snímače diagnostických veličin: tlaku, průtoku, teploty, dráhy, rychlosti, zrychlení, síly, momentu, otáček, hluku a vibrací. Jsou probrána základní diagnostická měření hydraulických a pneumatických prvků (hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů, přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků) a systémů. Předmět se rovněž zabývá simulací provozu a sledováním strojů.

Povinná literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha: SNTL, 1990. 160 s. ISBN 80-03-00308-3. [2] JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1995. 129 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/Mereni_tek_mech.pdf [3] HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 s. [4] HRUŽÍK, L. Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 61 s. ISBN 978-80-248-1912-9. Dostupné na:CD-ROM, http://www.338.vsb.cz/PDF/Experimentalniulohyvtekutinovychmechanizmech.pdf.

Doporučená literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0. [2]HAVLÍČEK, J. Provozní spolehlivost strojů. Praha, SZN 1989. 656 s. ISBN 80-209-0029-2. [3] ZIEGLER, J. Technická diagnostika výrobních zařízení. Skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. 182 s. ISBN 80-7078-111-4. [4] VOŠTOVÁ, V.; HELEBRANT, F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. II. část Údržba strojů. Praha: ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. [6] JANOUŠEK, F.; KOZÁK, J.; TARABA, O. Technická diagnostika. Praha: SNTL, 1988. 429 s. [7] PAVLOK,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 18 – vypracování 5 protokolů z měření Zkouška: ústní – 2 otázky (50 bodů) + obhajoba protokolů (15 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Význam technické diagnostiky. Diagnostické parametry. Metody technické diagnostiky: parametrická metoda. Tribodiagnostika. 2 Metody technické diagnostiky: vibrodiagnostika, vibroakustická diagnostika. Termodynamická metoda. 3 Spolehlivost hydraulických prvků a zařízení. Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), Intenzita poruch lambda(t). 4 Poruchy a jejich klasifikace. Bezporuchovost soustav. Zálohování. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. 5 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. Zrychlená zkouška cyklováním. Zrychlená zkouška umělým znečištěním kapaliny. 6 Prostředky technické diagnostiky: rozdělení. Snímače veličin: základní principy, požadavky, metrologické charakteristiky. Snímače diagnostických veličin: tlaku, průtoku. 7 Snímače diagnostických veličin: teploty, dráhy, rychlosti, zrychlení, síly, momentu. 8 Snímače otáček, hluku a vibrací. Cejchování snímačů. 9 Diagnostika hydrogenerátorů, rotačních a přímočarých hydromotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků. Diagnostika hydraulických systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): Zpracování 5 programů dle pokynů cvičícího. Zkouška: Ústní zkouška – 2 otázky + obhajoba programů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní