338-0325/01 – Hydraulické mechanismy (Hydmech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti o hydraulických prvcích a systémech. Budou umět identifikovat jednotlivé prvky systému, vysvětlit jejich význam a funkci. Budou schopni navrhnout a sestavit základní hydraulické obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu Hydraulické mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi hydraulických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části: hydraulický obvod, vlastnosti pracovních kapalin, základní výpočty hydraulických mechanismů, prvky hydraulických systémů, jejich konstrukce, funkce a charakteristiky, příslušenství hydraulických obvodů, hydraulické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, aplikace hydraulických mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní cvičení.

Povinná literatura:

[1] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ [2] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ [2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. [4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [5] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [6] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [7] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p. SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 18 bodů – 2x test (20 bodů), 1x projekt (10 bodů), 1x protokol z měření (5 bodů) Zkouška: ústní – 2 otázky (50 bodů) + obhajoba projektu a protokolu (15 bodů)

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydraulický mechanismus, hydrostatický pohon, hydrostatický převod. Hydraulický obvod: skladba, grafické značky prvků, funkční schémata obvodů. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti, druhy, aplikace. 3. Základní hydraulické obvody. Základní výpočtové vztahy hydraulického obvodu, účinnosti hydrostatických převodníků. 4. Zdroje tlakové energie – hydrogenerátory: konstrukce, funkce, parametry, charakteristiky, řízení. 5. Hydromotory rotační, kyvné, přímočaré: konstrukce, funkce, charakteristiky, parametry. Těsnění hydraulických válců. 6. Hydraulické prvky pro řízení směru průtoku: rozváděče, jednosměrné ventily, hydraulické zámky. 7. Hydraulické prvky pro řízení velikosti průtoku: škrticí ventily, regulační ventily průtoku, clony a trysky. 8. Hydraulické prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. 9. Proporcionální řídicí technika v hydraulice, aplikace proporcionální řídicí techniky. 10. Základy servotechniky v hydraulice, aplikace servotechniky v mechatronických systémech. 11. Příslušenství hydraulických obvodů: akumulátory, filtry, potrubí, hadice, nádrže, chladiče aj. 12. Hydraulické pohony: ustálený stav pohonu, rozběh a brzdění pohonu. 13. Řízení hydraulických pohonů: řízení proměnným odporem, objemové řízení. Hydrostatický převod. 14. Pohonné jednotky, hydraulické agregáty, montáž prvků do obvodu. Diagnostika hydrostatického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: povinná účast minimálně 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku