338-0325/01 – Hydraulické mechanismy (Hydmech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
POL0260 Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti o hydraulických prvcích a systémech. Budou umět identifikovat jednotlivé prvky systému, vysvětlit jejich význam a funkci. Budou schopni navrhnout a sestavit základní hydraulické obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu Hydraulické mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi hydraulických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části: hydraulický obvod, vlastnosti pracovních kapalin, základní výpočty hydraulických mechanismů, prvky hydraulických systémů, jejich konstrukce, funkce a charakteristiky, příslušenství hydraulických obvodů, hydraulické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, aplikace hydraulických mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty hydraulických mechanismů a laboratorní cvičení.

Povinná literatura:

[1] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. [4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [5] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [6] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [7] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p. SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na http:https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 18 bodů – 2x test (20 bodů), 1x projekt (10 bodů), 1x protokol z měření (5 bodů) Zkouška: ústní – 2 otázky (50 bodů) + obhajoba projektu a protokolu (15 bodů)

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na http: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/

Další požadavky na studenta

Otázky ke zkoušce 1 Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti, mazací schopnost, chemické vlastnosti. 2 Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: minerální oleje, těžko zápalné kapaliny, ekologické kapaliny. 3 Hydrostatické převodníky: definice, charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky. 4 Hydrostatické převodníky zubové, lamelové, šroubové. 5 Hydrostatické převodníky pístové radiální, axiální. 6 Řízení geometrického objemu hydrostatických převodníků. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. 7 Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet, technologie výroby. 8 Kyvné hydromotory. Hydraulické agregáty. Multiplikátory tlaku. 9 Těsnění v hydraulice. 10 Rozváděče. 11 Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvoustranný hydraulický zámek, uzavírací ventily. 12 Škrticí ventily. Regulační ventily průtoku. 13 Tlakové ventily. 14 Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. 15 Proporcionální technika. 16 Servotechnika. 17 Filtry a filtrace kapalin. 18 Potrubí, hadice, armatury. Výpočet tlakové ztráty v potrubí a armaturách. 19 Hydraulický pohon: skladba pohonu, ustálený stav pohonu. 20 Rozběh a brzdění pohonu. 21 Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. 22 Řízení hydraulického pohonu proměnným odporem. 23 Objemové řízení pohonu. Hydrostatický převod. 24 Tepelný výpočet hydraulického obvodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydraulický mechanismus, hydrostatický pohon, hydrostatický převod. Hydraulický obvod: skladba, grafické značky prvků, funkční schémata obvodů. 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti, druhy, aplikace. 3. Základní hydraulické obvody. Základní výpočtové vztahy hydraulického obvodu, účinnosti hydrostatických převodníků. 4. Zdroje tlakové energie – hydrogenerátory: konstrukce, funkce, parametry, charakteristiky, řízení. 5. Hydromotory rotační, kyvné, přímočaré: konstrukce, funkce, charakteristiky, parametry. Těsnění hydraulických válců. 6. Hydraulické prvky pro řízení směru průtoku: rozváděče, jednosměrné ventily, hydraulické zámky. 7. Hydraulické prvky pro řízení velikosti průtoku: škrticí ventily, regulační ventily průtoku, clony a trysky. 8. Hydraulické prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. 9. Proporcionální řídicí technika v hydraulice, aplikace proporcionální řídicí techniky. 10. Základy servotechniky v hydraulice, aplikace servotechniky v mechatronických systémech. 11. Příslušenství hydraulických obvodů: akumulátory, filtry, potrubí, hadice, nádrže, chladiče aj. 12. Hydraulické pohony: ustálený stav pohonu, rozběh a brzdění pohonu. 13. Řízení hydraulických pohonů: řízení proměnným odporem, objemové řízení. Hydrostatický převod. 14. Pohonné jednotky, hydraulické agregáty, montáž prvků do obvodu. Diagnostika hydrostatického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): 2x Test. Zpracování projektu a protokolu z měření dle pokynů cvičícího. Zkouška: Ústní zkouška – 2 otázky + obhajoba projektu a protokolu z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní