338-0326/01 – Pneumatické mechanismy (Pneumech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s funkcí pneumatických prvků, jejich konstrukcí a charakteristikami a jejich použitím v pneumatických a elektropneumatických obvodech. Dále se seznámí se základními výpočty v oblasti pneumatických mechanismů. Studenti budou schopni navrhnout a sestavit základní pneumatické obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti se seznámí s funkcí pneumatických prvků, jejich konstrukcí a charakteristikami a jejich použitím v pneumatických a elektropneumatických obvodech. Dále se seznámí se základními výpočty v oblasti pneumatických mechanismů. V průběhu semestru bude v kladen důraz na kreslení schémat pneumatických obvodů a jejich praktické sestavení na trenažerech.

Povinná literatura:

KOPÁČEK,J., ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5. KOPÁČEK,J., ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů – učební opory. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/. KOLEKTIV AUTORŮ. SMC Training – Stlačený vzduch a jeho využití. Brno: SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 3. vydání. 344 s.

Doporučená literatura:

KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy díl 1. – Pneumatické prvky a systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0. BEATER, P. Pneumatic drives: system design, modelling and control. Berlin: Springer, 2007. 323 p. ISBN 978-3-540-69470-0. Online version available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69471-7. SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 20 bodů – test (20 bodů), 1 projekt (5 bodů), 2 x protokol z měření (5 bodů) Zkouška: test (50 bodů), ústní – 1 otázky (15 bodů)

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze)

Další požadavky na studenta

Pneumatické mechanismy – Otázky ke zkoušce 1) Výhody a nevýhody pneumatických mechanismů, porovnání s jinými typy mechanismů. 2) Vlastnosti stlačeného vzduchu: stavová rovnice, rovnice kontinuity, normální podmínky, hustota a viskozita vzduchu, vratné změny plynů. 3) Výroba tlakového vzduchu: rozdělení kompresorů, regulace kompresorů, skladba kompresorové stanice, funkce vzdušníku. 4) Úprava stlačeného vzduchu: sušičky vzduchu, odlučovače kondenzátu. 5) Úprava stlačeného vzduchu: jednotky pro úpravu vzduchu – filtrace, regulace tlaku, odlučovače kondenzátu, maznice. 6) Rozvody stlačeného vzduchu: materiály potrubí, výhody a nevýhody, konstrukce rozvodů, dimenzování potrubí a výpočet tlakové ztráty. 7) Přímočaré motory: rozdělení, konstrukce, tlumení v koncových polohách. 8) Přímočaré motory: dimenzování, výpočet spotřeby vzduchu. 9) Rozváděče: rozdělení, způsoby ovládání, značky a značení portů. 10) Škrticí ventily: účel, konstrukce, umístění v obvodu, příklady. 11) Tlakové ventily: funkce, příklady použití v obvodu. 12) Jednosměrné ventily, logické prvky, rychloodvzdušňovací ventily, příklady použití. 13) Základní pneumatické obvody pro řízení směru, rychlosti a tlaku. 14) Elektropneumatika: příklady zapojení 15) Vakuové mechanismy pro manipulaci: zdroje vakua, rozdělení přísavek a jejich použití, základní výpočet. 16) Diagnostika pneumatických mechanismů – zjišťování úniků, kvantifikace ztrát objemových ztrát, tlakové ztráty. 17) Požadavky na montáž a provoz zařízení. 18) Měření charakteristik pneumatických prvků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Přehled a zdůvodnění předností pneumatických mechanismů pro nejrůznější aplikace. Srovnání s jinými typy mechanismů, kritéria. 2 Pokračování rozboru i nevýhod a jejich možných eliminací při realizaci pneumatických mechanismů. 3 Vlastnosti stlačeného vzduchu. Základní vztahy z termodynamiky stlačeného vzduchu. 4 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu. 5 Pneumomotory, rozdělení, konstrukce. Úchopné hlavice. 6 Pneumomotory, základní výpočty. 7 Prvky pro hrazení a škrcení průtoku. 8 Prvky pro řízení tlaku, kombinované prvky, prvky pro úpravu stlačeného vzduchu. 9 Základní obvody pro řízení parametrů pneumatického mechanismu: řízení polohy, rychlosti, tlaku, síly a momentu. Diagram pohybu a řízení. 10 Logické funkce. Vakuové pneumatické mechanismy. 11 Základní problémy provozu, údržby a diagnostiky pneumatických mechanismů. 12 Měření a zkoušení pneumatických prvků a obvodů. 13 Aplikace pneumatických mechanismů v různých strojích a zařízeních: výrobní, dopravní a manipulační technologie. 14 Rozbor výkresové dokumentace pneumatických a elektropneumatických obvodů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  21 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast minimálně 50%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet: max. 35, min 20 bodů – test (20 bodů), 1 projekt (5 bodů), 2 x protokol z měření (5 bodů) Zkouška: test (50 bodů), ústní – 1 otázky (15 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní