338-0327/01 – Seminář k bakalářské práci v oboru Hydraulika a pneumatika (SemBP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu závěrečné práce v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a čerpací techniky. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat, používáním měřicího systému M5050 a M5060 Hydrotechnik a HMG3000 Hydac. Významnou součástí předmětu je teoretická příprava na bakalářskou práci a praktická realizace její částí. Příprava bude probíhat formou konzultací studentů s příslušným vedoucím bakalářské práce, vyhledáváním literárních pramenů k tématu práce a zpracováním rešerše na zadané téma. Do výuky předmětu je tak zapojeno větší množství pedagogů katedry.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu závěrečné práce v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a čerpací techniky. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat, používáním měřicího systému M5050 a M5060 Hydrotechnik a HMG3000 Hydac. Významnou součástí předmětu je teoretická příprava na bakalářskou práci a praktická realizace její částí. Příprava bude probíhat formou konzultací studentů s příslušným vedoucím bakalářské práce, vyhledáváním literárních pramenů k tématu práce a zpracováním rešerše na zadané téma. Do výuky předmětu je tak zapojeno větší množství pedagogů katedry.

Povinná literatura:

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. FS VŠB – TU Ostrava. dostupné z http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 54 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ DVOŘÁK, L. Měření tlaku a průtoku měřicím systémem Hydac. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. 41 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ Další studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru budou zadány dva programy po 15 bodech. Z těchto programů je nutno získat minimálně 15 bodů. Hodnocení této části provede garant předmětu, případně cvičící. Rešerši, za kterou je možno získat 70 bodů ohodnotí vedoucí bakalářské práce.

E-learning

http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

80% účast na seminářích a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Představení témat bakalářské práce (BP), zásady pro vypracování bakalářské práce. Pokyny k volbě tématu bakalářské práce. 2. Značky hydraulických a pneumatických prvků podle normy ISO 1219. 3. Základy práce v prostředí Word (psaní rovnic, křížové odkazy, rejstříky, klávesové zkratky apod.). 1 hodina – konzultace s vedoucím BP 4. Pokyny pro vypracování rešerše, elektronické zdroje (Knovel, Springer link...), citace literatury podle normy ISO 690. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 5. Práce s měřicím systémem M5050 a M5060 Hydrotechnik, SW pro vizualizaci a zpracování měření. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 6. Práce s měřicím systémem HMG 3000 Hydac, SW pro vizualizaci a zpracování měření. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 7. Zpracování výsledků měření v prostředí Excel, tvorba grafů, výpočet nejistoty měření. Program č. 1 – Zpracování měření (15 bodů). 8. Práce s volně dostupnými SW nástroji pro kreslení schémat. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 9. Kreslení hydraulických a pneumatických schémat za užití SW Fluidsim. 10. Kreslení hydraulických a pneumatických schémat za užití SW Fluidsim. Program č. 2 – Návrh obvodu (15 bodů). 11. Kreslení pneumatických schémat v SW Automation Studio a OFT2. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 12. Práce na rešerši k bakalářské práci. 13. Práce na rešerši k bakalářské práci. 14. Práce na rešerši k bakalářské práci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast minimálně 80% povinné konzultace s vedoucím bakalářské práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku