338-0327/01 – Seminář k bakalářské práci v oboru Hydraulika a pneumatika (SemBP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
LED0021 Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
POL0260 Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu závěrečné práce v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a čerpací techniky. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat, používáním měřicího systému M5050 a M5060 Hydrotechnik a HMG3000 Hydac. Významnou součástí předmětu je teoretická příprava na bakalářskou práci a praktická realizace její částí. Příprava bude probíhat formou konzultací studentů s příslušným vedoucím bakalářské práce, vyhledáváním literárních pramenů k tématu práce a zpracováním rešerše na zadané téma. Do výuky předmětu je tak zapojeno větší množství pedagogů katedry.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu závěrečné práce v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů a čerpací techniky. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat, používáním měřicího systému M5050 a M5060 Hydrotechnik a HMG3000 Hydac. Významnou součástí předmětu je teoretická příprava na bakalářskou práci a praktická realizace její částí. Příprava bude probíhat formou konzultací studentů s příslušným vedoucím bakalářské práce, vyhledáváním literárních pramenů k tématu práce a zpracováním rešerše na zadané téma. Do výuky předmětu je tak zapojeno větší množství pedagogů katedry.

Povinná literatura:

Zásady pro vypracování závěrečné kvalifikační práce (bakalářské a diplomové). FS VŠB–TUO. dostupné z http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava: VŠB–TUO, 2012. 54 s. dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ DVOŘÁK, L. Měření tlaku a průtoku měřicím systémem Hydac. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. 41 s. dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ Další studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru bude zadán program týkající se užití SW Word, Excel, nástrojů pro kreslení schémat apod. Hodnocení této části provede garant předmětu, případně jím pověřený cvičící. Za program je možno získat až 20 bodů. Rešerši, za kterou je možno získat 80 bodů ohodnotí vedoucí bakalářské práce. Po zvolení tématu bakalářské práce (BP) předá její vedoucí studentovi zadání pro Seminář k BP (rešerše, rozbor problematiky, analýza stavu zařízení apod.) v návaznosti na téma BP. V průběhu semestru se studenti setkávají individuálně se svým vedoucím BP v dohodnutých termínech (minimálně jednou za 14 dnů) a konzultují s ním případné problémy při zpracování literární rešerše a postup při následném řešení BP. Pokud student práci konzultuje převážně u externího konzultanta, má za povinnost alespoň jednou za 14 dnů informovat o postupu vedoucího BP. Nárok na udělení klasifikovaného zápočtu získává student po odevzdání programů ze zpracování textů a odevzdání rešerše k BP nejpozději v posledním týdnu zkouškového období zimního semestru (neurčí-li vedoucí práce jinak). Za každý týden pozdního odevzdání, stejně jako absenci konzultací, může vedoucí BP snížit bodové hodnocení o 5 bodů.

E-learning

https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/

Další požadavky na studenta

80% účast na seminářích a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Představení témat bakalářské práce (BP), zásady pro vypracování bakalářské práce. Pokyny k volbě tématu bakalářské práce. 2. Základy práce v prostředí Word (psaní rovnic, křížové odkazy, rejstříky, klávesové zkratky apod.). 1 hodina – konzultace s vedoucím BP 3. Pokyny pro vypracování rešerše, elektronické zdroje (Knovel, Springer link...), citace literatury podle normy ISO 690. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 4. Práce s měřicím systémem M5050 a M5060 Hydrotechnik, SW pro vizualizaci a zpracování měření. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 5. Práce s měřicím systémem HMG 3000 Hydac, SW pro vizualizaci a zpracování měření. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 6. Zpracování výsledků měření v prostředí Excel, tvorba grafů, výpočet nejistoty měření. 7. Práce s volně dostupnými SW nástroji pro kreslení schémat. 1 hodina – konzultace s vedoucím BP. 8. Kreslení hydraulických a pneumatických schémat za užití SW Fluidsim. 9. - 14. konzultace s vedoucím bakalářské práce, tvorba rešerše k bakalářské práci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Využití PC Jiný typ úlohy 20  0 1
        Rešerše k BP Projekt 80  0 1
Rozsah povinné účasti: povinné konzultace s vedoucím bakalářské práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinné konzultace s vedoucím bakalářské práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní