338-0328/01 – Praktikum z hydraulických a pneumatických mechanismů (PrakHaP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity15
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou aplikovat poznatky z hydraulika a pneumatiky při přípravě bakalářské práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si rozšíří své znalosti z předmětů Hydraulické mechanismy a Pneumatické mechanismy formou praktických ukázek a zapojení reálných obvodů, přetěsnění pracovních prvků apod. Součástí předmětu jsou i odborné exkurze a semináře. Nedílnou součástí předmětu je rovněž postupné plnění cílů bakalářské práce, které dle zadání a zaměření práce obsahují návrh a realizaci měření a zpracování výsledků, návrh obvodu a jeho praktické ověření apod. Plnění cílů bude závěrem semestru prezentováno před vedoucím práce a garantem předmětu. Přímá výuka probíhá jak společnou výukou, tak individuálně formou konzultací studentů s příslušnými vedoucími jejich práce. Do výuky předmětu je tak zapojena většina pedagogů katedry. Významnou částí předmětu je samostatné řešení problematiky zadané práce studentem často ve spolupráci se zadavatelem a konzultantem z průmyslové praxe.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti na závěr semestru prezentují výsledky zadaných závěrečných projektů, za které mohou získat 30 bodů, minimum je 15. Hodnocení provede garant předmětu a interní komise složená z pracovníků katedry. Druhou částí je zhodnocení plnění cílů bakalářské práce. Za tuto část je možno získat až 70 bodů, hodnocení provede vedoucí bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na seminářích a exkurzích (min 80%). Pro studenty kombinované formy studia jsou exkurze doporučené, nikoliv povinné.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní organizační informace, zadání projektů dle tématu bakalářské práce, přednáška – jak prezentovat. 2. Zapojování hydraulických obvodů na trenažerech Parker 3. Exkurze – výroba pneumatických prvků (SMC – Vyškov, příp. jiný výrobce) 4. Zapojování pneumatických obvodů na trenažerech SMC a Festo 5. Seminář Hydraulické převodníky – školicí centrum Rexroth Ostrava 6. Sestavování hydraulických ventilových bloků podle zadání, přetěsňování hydraulických a pneumatických válců. 7. Exkurze – výroba hydraulických prvků (Danfoss – Považská Bystrica, příp. jiný výrobce) 8. Ukázka snímání dynamických jevů vysokofrekvenční kamerou, ukázka měření v aerodynamickém tunelu. 9. Prezentace závěrečných projektů (pozn. v průběhu semestru si studenti s vedoucím práce sjednají pravidelné konzultace. V průběhu semestru mohou být operativně zařazeny přednášky odborníků z praxe)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na seminářích a exkurzích (min 80%). Pro studenty kombinované formy studia jsou exkurze doporučené, nikoliv povinné.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku