338-0328/01 – Praktikum z hydraulických a pneumatických mechanismů (PrakHaP)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity15
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
LED0021 Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
POL0260 Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou aplikovat poznatky z hydraulika a pneumatiky při přípravě bakalářské práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si rozšíří své znalosti formou návrhu a praktických zapojení obvodů a měření a zpracování výsledků v rámci plnění cílů bakalářské práce. Plnění cílů bude závěrem semestru ohodnoceno vedoucím práce a zároveň probehne prezentace projektů před interní komisí. V rámci předmětu proběhnou exkurze a odborné semináře.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na začátku letního semestru vedoucí práce předá studentovi zadání projektu v návaznosti na téma bakalářské práce (BP). V průběhu semestru bude probíhat pravidelná kontrola plnění úkolů - alespoň jednou za 14 dnů individuální konzultace, nebo zaslání zpracovaných podkladů elektronicky vedoucímu BP. Aktivita a plnění zadané práce v průběhu semestru bude vedoucím ohodnocena v rozmezí 0 až 30 bodů. Kvalita zpracování projektu bude vedoucím ohodnocena v rozsahu 0 až 50 bodů Termín odevzdání projektu (neurčí-li vedoucí práce jinak) je dva týdny před odevzdáním bakalářské práce. V následujícím týdnu proběhne prezentace projektu před interní komisí složené z vedoucích BP. Prezentace projektu bude ohodnocena v rozmezí 0 až 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinnost informovat vedoucího práce o postupu na bakalářské práci formou konzultací. Povinná účast na seminářích a exkurzích (min 80%). Pro studenty kombinované formy studia jsou exkurze doporučené, nikoliv povinné.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní organizační informace, zadání projektů dle tématu bakalářské práce, přednáška – jak prezentovat. 2. - 9. Konzultace s vedoucím BP, individuální práce na BP v závislosti na tématu BP: zapojování hydraulických či pneumatických obvodů, měření statických a dynamických charakteristik prvků a systémů apod. Za tuto část student vypracuje závěrečnou zprávu (projekt), jejíž výsledky bude následně prezentovat. Součástí předmětu je další rozvíjení poznatků z oblasti hydrauliky a pneumatiky formou exkurzí (např. výroba hydraulických prvků - Danfoss – Považská Bystrica), semináře o hydraulických převodnících ve školicím centru Rexroth Ostrava apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Závěrečný projekt Projekt 80  0 1
        Prezentace projektu Jiný typ úlohy 20  0 1
Rozsah povinné účasti: Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce alespoň jednou za 14 dnů. Alespoň 50% na seminářích. Pro studenty kombinované formy studia jsou exkurze doporučené, nikoliv povinné.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Klasifikovaný zápočet (cvičení): Zpracování projektu dle zadání vedoucího bakalářské práce. Prezentace projektu. Zpracování bakalářské práce. Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce alespoň jednou za 14 dnů. (např. pomocí MS Teams)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní