338-0502/02 – Hydraulické prvky a systémy (HyPrv)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
LED0021 Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají podrobné znalosti o funkci, konstrukci, výpočtech, vlastnostech a použití jednotlivých hydraulických prvků. Tyto prvky dovedou vhodně použít v hydraulických systémech. Rozšíří své znalosti v oblasti návrhu a výpočtu vybraných hydraulických obvodů a systémů zejména z hlediska jejich řízení, energetické bilance, provozu a údržby, spolehlivosti apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu Hydraulické prvky a systémy se posluchači seznámí s funkcí, konstrukcí, parametry, charakteristikami, výpočtem a použitím hydraulických prvků, se základy teorie hydrostatických systémů a se základními typy hydraulických obvodů. Ve cvičeních procvičují značky hydraulických prvků, měří statické charakteristiky hydraulických prvků a procvičují základy teorie hydraulických systémů.

Povinná literatura:

[1] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8. [2] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [3] BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.

Doporučená literatura:

[1] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [2] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [3] MURRENHOFF, H. Fundamentals of Fluid Power: Part 1 Hydraulics. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2016. 388 p. ISBN 978-3844048179. [4] MURRENHOFF, H., ECKSTEIN, L. Fluidtechnik für mobile Anwendungen. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2014. 347 p. ISBN 978-3844029192.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: v průběhu semestru budou zadány 2 programy, za které je možno získat až 24 bodů, na konci semestru bude kontrolní test za max. 8 bodů. Minimum pro získání zápočtu je 20 bodů, max. 32 bodů. Zkouška: ústní zkouška - 2 otázky, každá za max 25 bodů, obhajoba programů max. za 18 bodů.

E-learning

K tomuto předmětu jsou na stránkách katedry k dispozici studijní opory: http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Seznam otázek ke zkoušce 1. Kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti. 2. Kapaliny hydraulických obvodů: druhy, použití. 3. Hydrostatické převodníky: definice, účinnosti, charakteristiky. 4. Hydrostatické převodníky zubové. 5. Hydrostatické převodníky šroubové a lamelové. 6. Hydrostatické převodníky radiální pístové. 7. Hydrostatické převodníky axiální pístové. 8. Způsoby řízení geometrického objemu převodníků. Regulace na konstantní tlak, konstantní průtok a konstantní výkon. 9. Přímočaré hydromotory: konstrukce a výpočet. 10. Přímočaré hydromotory: technologie výroby. 11. Těsnění v hydraulice. 12. Jednosměrné ventily. Řízené jednosměrné ventily. Dvojstranný hydraulický zámek. Plnicí ventily. Uzavírací ventily. 13. Rozváděče sedlové, šoupátkové. 14. Škrticí ventily tlakově závislé. Škrticí ventily tlakově nezávislé – s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou. Brzdicí ventily. 15. Přímo a nepřímo řízené tlakové ventily. 16. Vestavné ventily. 17. Proporcionální technika. 18. Servotechnika. 19. Hydraulické akumulátory. 20. Čistota kapalin. Filtry a filtrace. 21. Hydraulické obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. 22. Hydraulické obvody pro manipulaci s hmotnými břemeny. 23. Hydraulické obvody s akumulátory. 24. Ventilové řízení hydrostatického pohonu. 25. Objemové řízení hydrostatického pohonu. Hydrostatický převod. 26. Tepelný výpočet hydraulického obvodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, typy kapalin a jejich použití. 2. Hydrogenerátory zubové, lamelové a šroubové: základy teorie, konstrukce, charakteristiky, použití. 3. Hydrogenerátory pístové: základy teorie, konstrukce, charakteristiky, použití. 4. Řízení a regulace geometrického objemu hydrogenerátorů. Rotační hydromotory. Hydraulické agregáty. 5. Přímočaré a kyvné hydromotory: konstrukce, charakteristiky, účinnosti, použití. Těsnění v hydraulice. Multiplikátory tlaku. 6. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvojstranný hydraulický zámek, rozváděče přímo řízené a nepřímo řízené, uzavírací ventily: konstrukce, charakteristiky, použití. 7. Ventily pro řízení průtoku: konstrukce, charakteristiky, použití. 8. Ventily pro řízení tlaku: konstrukce, charakteristiky, použití. Logické vestavné ventily. 9. Proporcionální rozváděče, proporcionální regulační ventily, proporcionální tlakové ventily: konstrukce, charakteristiky, použití. Servoventily. 10. Hydraulické akumulátory a jejich použití v obvodech. 11. Řízení hydrostatických pohonů: ventilové, objemové. Hydrostatický převod. 12. Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. Obvody pro manipulaci s hmotnými břemeny. 13. Energeticky úsporné systémy. Filtry a filtrace. Potrubí, hadice, nádrže, ohřívače, chladiče. 14. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Návrh chladiče. Základy dynamiky hydraulických systémů. Náplň cvičení a seminářů 1. Opakování hydrostatiky. Tlak v kapalině. Tlakové ztráty. Průtokové ztráty. Výpočet propustnosti G=1/R. 2. Analýza ideálního hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 3. Výpočet parametrů skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. 4. R-odpory. Obvody s R - odpory. Zadání programu č. 1: Výpočet parametrů jednoduchého hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Student může za odevzdaný program získat až 10 bodů. 5. Výpočet parametrů hydraulických obvodů se škrtícími ventily. Zadání programu č. 2: Výpočet parametrů vícemotorového hydraulického obvodu řízeného škrticími ventily. Student může za odevzdaný program získat až 10 bodů. 6. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. Výpočet a návrh chladiče. 7. Rozběh a brzdění pohonu. 8. Tuhost hydromotoru. Vlastní kmity v obvodu. 9. Exkurse do provozu nebo zkušebny. 10. Návrh a výpočet přímočarého hydromotoru. Výpočet pasivních odporů těsnění. 11. Návrh hydraulického obvodu s proporcionálním ventilem. 12. Výpočet hydraulických obvodů s akumulátorem. 13. Výpočet a návrh akumulátoru. Zápočtový test. Za test možno obdržet až 8 bodů. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 32  20
        Zkouška Zkouška 68  25 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): Zpracování 2 programů dle pokynů cvičícího. Test. Zkouška: Ústní zkouška – 2 otázky + obhajoba programů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika HPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní