338-0504/01 – Design Practice (Koncv)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantorIng. Erik Stonawski, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vytvořit samostatný konstrukční návrh prvku nebo systému, včetně potřebných výpočtů, včetně kusovníku nebo specifikace prvků. Studenti se naučí používat normy, katalogy výrobců, strojnické příručky, zdokonalí se v používání kreslicích programů (Autocad apod.), v získávání údajů pomocí internetu apod.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

V konstrukčním cvičení posluchači zpracovávají samostatný a individuální program, který sestává ze zpracování sestavného výkresu prvku, bloku nebo uzlu, výrobního výkresu jedné vybrané součásti a technické zprávy s podrobným výpočtem prvku, bloku nebo uzlu. Při práci posluchači využívají firemní podklady výrobců prvků, technické normy, strojnické příručky, tabulky apod.

Compulsory literature:

[1] Strojnické tabulky. [2] Pavlok, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 40 s. www.fs.vsb.cz/euprojekty/414/?ucebni-opory [3] Havlík, J. Konstrukce strojních částí tekutinových systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. (Elektronická publikace). ISBN 978-248-1636-4.

Recommended literature:

Doporučená literatura bude zadána podle konkrétního tématu.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

. .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. .

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Summer