338-0504/01 – Konstrukční cvičení (Koncv)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Garant verze předmětuIng. Erik Stonawski, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvořit samostatný konstrukční návrh prvku nebo systému, včetně potřebných výpočtů, včetně kusovníku nebo specifikace prvků. Studenti se naučí používat normy, katalogy výrobců, strojnické příručky, zdokonalí se v používání kreslicích programů (Autocad apod.), v získávání údajů pomocí internetu apod.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V konstrukčním cvičení posluchači zpracovávají samostatný a individuální program, který sestává ze zpracování sestavného výkresu prvku, bloku nebo uzlu, výrobního výkresu jedné vybrané součásti a technické zprávy s podrobným výpočtem prvku, bloku nebo uzlu. Při práci posluchači využívají firemní podklady výrobců prvků, technické normy, strojnické příručky, tabulky apod.

Povinná literatura:

[1] Strojnické tabulky. [2] Pavlok, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 40 s. www.fs.vsb.cz/euprojekty/414/?ucebni-opory [3] Havlík, J. Konstrukce strojních částí tekutinových systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. (Elektronická publikace). ISBN 978-248-1636-4.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura bude zadána podle konkrétního tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

. .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student obdrží zadání na jedno z níže uvedených témat: - konstrukce hydraulického nebo pneumatického prvku, například přímočarého hydromotoru nebo pneumomotoru, - konstrukce hydraulického nebo pneumatického řídicího bloku, - konstrukce agregátu, - konstrukce pohonných jednotek, - konstrukce akumulátorových stanic. Student zpracuje téma do formy sestavného výkresu, výrobního výkresu vybrané součásti, a přiloží příslušnou výpočtovou část ve formě technické zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní