338-0505/01 – Dynamika tekutinových systémů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

- Elektrohydraulická analogie, hydraulický odpor proti pohybu, zrychlení a deformaci - Numerické řešení obvodů RLC, použití programů Mathcad - Aplikace Laplaceovy transformace na řešení obvodů RLC, přenosy, stabilita - Řešení sloupce kapaliny modelem se soustředěnými parametry (T a PI článek), modelem se spojitě rozloženými parametry, přenosová matice - Experimentální vyšetřování dynamiky hydraulického obvodu, přechodových charakteristik a porovnání s matematickými modely – vodní trať - Experimentální vyšetřování dynamiky hydraulického obvodu, frekvenčních a přechodových charakteristik, porovnání s matematickými modely (za předpokladu realizace grantu) - Experimentální stanovení rychlosti zvuku v kapalině - Matematický model akumulátoru, rotačního hydrogenerátoru, hydromotoru rotačního a přímočarého, rozváděče, ventilu, přenosové matice - Řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí

Povinná literatura:

KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika 2003, el. skripta, VŠB Ostrava, 2003, 109 s. ZYMÁK,V.: Dynamika pulzujícího průtoku, PC-DIR spol s r.o., Brno, 1994, NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden: P - přednáška, C - cvičení 1. P.: Přenos energie, elektrohydraulická analogie, odpor proti zrychlení, odpor proti pohybu, odpor proti deformaci 2. C.: Výpočet charakteristických veličin hydraulických odporů, linearizace odporů, časové konstanty 3. P.: Dynamika v hydraulice, obyčejné diferenciální rovnice, numerické řešení, procedury v programu Mathcad C.: Řešení obyč. dif. rovnic numericky, Mathcad 4. P.: Laplaceova transformace, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky, software pro řešení přechodových a frekvenčních charakteristik C.: Aplikace Laplaceovy transformace na obyč. dif. rovnice a soustavy, stabilita soustavy, přenosy, grafické vyhodnocení 5. P.: Sériově paralelní řazení odporů R, L, C, matematický model sloupce kapaliny se soustředěnými parametry, T a PI článek 6. C.: Řešení sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači 7. P.: Matematický model sloupce kapaliny se spojitě rozloženými parametry C.: Řešení modelu se spojitě rozloženými parametry, přenosy - Program č.1 8. Experimentální zařízení, experimentální stanovení fyzikálních veličin rychlosti zvuku a modulu pružnosti, měření přechodové charakteristiky C: Experimentální zařízení, laboratorní měření rychlosti zvuku v kapalině a přechodové charakteristiky, vyhodnocení na počítači 9. Experimentální vyšetřování frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu, porovnání s matematickými modely C: Měření frekvenčních charakteristik a srovnání na počítači s matematickými modely potrubí se soustředěnými a spojitě rozloženými parametry 10. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 11. P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru 12. C.: Simulace hydromotoru na počítači - Program č.2 13. P.: Matematický model hydraulického akumulátoru, řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí C.: Simulace akumulátoru, přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem 14. P.: Matematické modely hydraulických ventilů a rozváděčů, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.:, Měření frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu s akumulátorem, porovnání s numerickým výpočtem - Program č.3

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.