338-0505/01 – Dynamics of Fluid Mechanisms ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden: P - přednáška, C - cvičení 1. P.: Přenos energie, elektrohydraulická analogie, odpor proti zrychlení, odpor proti pohybu, odpor proti deformaci 2. C.: Výpočet charakteristických veličin hydraulických odporů, linearizace odporů, časové konstanty 3. P.: Dynamika v hydraulice, obyčejné diferenciální rovnice, numerické řešení, procedury v programu Mathcad C.: Řešení obyč. dif. rovnic numericky, Mathcad 4. P.: Laplaceova transformace, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky, software pro řešení přechodových a frekvenčních charakteristik C.: Aplikace Laplaceovy transformace na obyč. dif. rovnice a soustavy, stabilita soustavy, přenosy, grafické vyhodnocení 5. P.: Sériově paralelní řazení odporů R, L, C, matematický model sloupce kapaliny se soustředěnými parametry, T a PI článek 6. C.: Řešení sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači 7. P.: Matematický model sloupce kapaliny se spojitě rozloženými parametry C.: Řešení modelu se spojitě rozloženými parametry, přenosy - Program č.1 8. Experimentální zařízení, experimentální stanovení fyzikálních veličin rychlosti zvuku a modulu pružnosti, měření přechodové charakteristiky C: Experimentální zařízení, laboratorní měření rychlosti zvuku v kapalině a přechodové charakteristiky, vyhodnocení na počítači 9. Experimentální vyšetřování frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu, porovnání s matematickými modely C: Měření frekvenčních charakteristik a srovnání na počítači s matematickými modely potrubí se soustředěnými a spojitě rozloženými parametry 10. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 11. P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru 12. C.: Simulace hydromotoru na počítači - Program č.2 13. P.: Matematický model hydraulického akumulátoru, řazení odporů do obvodů, zákon o okruzích a uzlech, dynamika odporových sítí C.: Simulace akumulátoru, přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem 14. P.: Matematické modely hydraulických ventilů a rozváděčů, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.:, Měření frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu s akumulátorem, porovnání s numerickým výpočtem - Program č.3

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.