338-0507/04 – Diploma Seminary (DipSe)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will become familiar with the methodology of solving master's thesis, the literature search and other documents using the Internet. They will be advised of the correct citation reference in accordance with applicable standards. During the consultations students will obtain accurate information about the assigned topic of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Diplomový seminář zahrnuje zpracování literární rešerše k danému tématu diplomové práce. Bude mít formu technické zprávy. Ve vyhodnocení rešerše budou naznačeny možné alternativní způsoby řešení daného diplomového úkolu.

Compulsory literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Recommended literature:

According to the list of references in the specification of the diploma thesis.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti si zvolí téma své DP a kontaktují příslušného vedoucího diplomové práce. Vedoucí studentovi předá zadání Diplomového semináře (rešerše, rozbor problematiky, analýza stavu zřízení apod.) v návaznosti na téma DP. V průběhu semestru se studenti setkávají individuálně se svým vedoucím DP v dohodnutých termínech (minimálně jednou za 14 dnů) a konzultují s ním případné problémy při zpracování literární rešerše a postup při následném řešení DP. Pokud student práci konzultuje převážně u externího konzultanta, má za povinnost alespoň jednou za 14 dnů informovat o postupu vedoucího DP. Nárok na udělení klasifikovaného zápočtu získává student po odevzdání zpracované rešerše k DP nejpozději v posledním týdnu zkouškového období zimního semestru (neurčí-li vedoucí práce jinak). Za každý týden pozdního odevzdání, stejně jako absenci konzultací, může vedoucí DP snížit bodové hodnocení o 5 bodů.

E-learning

Other requirements

Another requirements may be specified by the Head of the thesis.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Presentation of diploma thesis topics, principles for diploma thesis elaboration.Instructions for choosing the topic of the diploma thesis. 2. Instructions for elaboration of the search, electronic sources (Knovel, Springer link ...), citation of literature according to the ISO 690 standard. 3 - 14. Work on the research for the diploma thesis, consultations with the thesis supervisor.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner