338-0507/05 – Diplomový seminář (DipSe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s metodikou řešení magisterské diplomové práce, s vyhledáváním literatury a dalších podkladů s využitím internetových databází. Budou upozorněni na správnou citaci odkazů ve smyslu platných norem. Při konzultacích získají přesnou informaci o zadaném tématu diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Diplomový seminář zahrnuje zpracování literární rešerše k danému tématu diplomové práce. Bude mít formu technické zprávy. Ve vyhodnocení rešerše budou naznačeny možné alternativní způsoby řešení daného diplomového úkolu.

Povinná literatura:

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na začátku semestru zadá vedoucí práce požadavky na zpracování rešerše diplomového semináře. Na konci semestru vyhodnotí správnost a kvalitu odevzdané práce a při hodnocení rovněž zohlední dodržení termínu odevzdání práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Náplň bude specifikována vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Představení témat diplomových prací, zásady pro vypracování diplomové práce. Pokyny k volbě tématu diplomové práce. 2. Pokyny pro vypracování rešerše, elektronické zdroje (Knovel, Springer link...), citace literatury podle normy ISO 690. 3 - 14. Práce na rešerši k diplomové práci, konzultace s vedoucím práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Na začátku semestru zadá vedoucí práce požadavky na zpracování rešerše diplomového semináře. V průběhu zpracování je povinností studenta absolvovat pravidelné konzultace. Na konci semestru vyhodnotí správnost a kvalitu odevzdané práce a při hodnocení rovněž zohlední dodržení termínu jejího odevzdání.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Na začátku semestru zadá vedoucí práce požadavky na zpracování rešerše diplomového semináře. V průběhu zpracování je povinností studenta absolvovat pravidelné konzultace. Na konci semestru vyhodnotí správnost a kvalitu odevzdané práce a při hodnocení rovněž zohlední dodržení termínu jejího odevzdání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní