338-0508/03 – Pneumatic Mechanisms Control (Řízpn)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
ZAC45 Ing. Miloslav Žáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+9

Subject aims expressed by acquired skills and competences

At the end of the course students will be able to design circuits with pneumatic control, relay control and create PLC program in both textual and graphic languages. The student can build the designed circuit on Festo Didactic and SMC Pneutrainer training simulators and verify the functionality of the designed control. Students also have the opportunity to practically compare the mentioned control methods with the control of pneumatic systems by means of an industrial bus.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Tento předmět navazuje na předmět Pneumatické prvky a systémy, vyučovaný v předchozím ročníku. Prohlubují zde se znalosti z řízení pneumatických systémů, nově se probírají otázky popisu a identifikace pneumatických obvodů a jejich projektování. Probírá se řízení pomocí pneumatických taktovacích řetězců, programovatelných automatů i průmyslových sběrnic. Významnou součástí předmětu jsou cvičení v laboratoři pneumatických mechanizmů na výukových trenažérech FESTO Didactic a SMC Pneutrainer věnovaná skladbě plně pneumatických a elektropneumatických obvodů včetně ověřování jejich správné funkce dle příslušného technologického zadání. Dále jsou cvičení zaměřená na osvojení řízení pneumatických systémů pomocí PLC včetně tvorby programů.

Compulsory literature:

BEATER, P. Pneumatic drives: system design, modelling and control. Berlin: Springer, 2007. 323 pp. ISBN 978-3-540-69470-0. CAMOZZI COMPETENCE CENTRE. Pneumatic Automation From Basic Principles to Practical Techniques. Brescia: Camozzi Automation S.p.A. 2019. 215 p. Dostupné z: https://www.camozzi.com/sites/default/files/dl_files/MN-Tec%20Did_ENG_2019_LowRes.pdf

Recommended literature:

BLIESENER, R., EBEL, F., LöFFLER, H. et al. Programmable logic controllers basic level: Workbook FESTO, 2002, 530 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V průběhu semestru budou zadány čtyři programy. Za jejich zpracování a obhájení je možno získat až 35 bodů, minimum pro získání zápočtu je 25. Zkouška: teoretická část - test 0 až 35 bodů, jedna ústní otázka 0 až 15 bodů, praktická část - zapojení pneumatického obvodu 0 až 15 bodů.

E-learning

Other requirements

. .

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic concepts of control. Control circuit structure. Signals used in control and their implementation. Marking of pneumatic elements and groups. 2. Elements for obtaining information of piston rod position, signal fitting. Pneumatic time relays, pressure relay. Two-handed valves. 3. Step and complex motion and control diagram. 4. Program control of pneumatic mechanisms. 5. Basic elements of electro-pneumatic circuits - sensors, switches, electromagnets, relays. 6. Electropneumatic valves, proportional elements, valve terminals. 7. Programmable logic controllers - logic and time functions. 8. Programmable controllers - hardware (inputs, outputs), PNP and NPN sensors. 9. Pneumatic proportional position controllers and other special elements, electric drives. 10. Fieldbus - basic terms, classification, serial data transmission. 11. Fieldbus - examples of buses, basics of AS-i bus programming. 12. Machine safety - basic concepts, procedures. Pneumatic elements for increased safety. 13. Machine safety - case study. 14. News in pneumatics and automation.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  25
        Examination Examination 65  26 3
Mandatory attendence participation: 50%

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: credit: 4 projects (min 25, max 35 points) exam: assembly of a pneumatic circuit (max 15 points), 2 guestions (each of them max 25 points)

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270035) Hydraulics and pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2302T043) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter