338-0509/01 – Projektování hydraulických mechanizmů (ProHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Miroslav BovaGarant verze předmětuDr. Ing. Miroslav Bova
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Projektování hydraulických mechanizmů se studenti naučí řešit základní úlohy syntézy hydraulických obvodů, tzn. projektovat základní hydraulické obvody. Dovedou navrhovat možné struktury systému s ohledem na funkčnost, přesnost řízení, energetickou úspornost, ekologičnost, provozuschopnost, životnost, provozní náklady a cenu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu Projektování hydraulických mechanizmů se posluchači seznámí se zásadami tvůrčí činnosti při návrhu jednoduchých i složitějších strojních a technologických zařízení s hydraulickým mechanizmem. Důraz je kladen na energeticky úspornou strukturu hydraulických obvodů, jejich vysokou kvalitu přenosu energie a informace, se zřetelem na spolehlivost, životnost a splnění požadavků daných technologickým procesem. Zvláštní důraz je kladen i na konstrukční řešení částí hydraulických obvodů, jejich návrhu, výpočtu základních parametrů a modelování statického a dynamického chování hydraulického mechanizmu při změnách vstupních parametrů stroje.

Povinná literatura:

SIVÁK, V. Projektování hydraulických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1990. PIVOŇKA, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha, SNTL, 1986. PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pavlok-hydraulicka-zarizeni-stroju.pdf

Doporučená literatura:

NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K. Modelování systémů s hydraulickými mechanizmy. Brno: Bosch Rexroth, 2002. KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Mobilné pracovné stroje. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Application. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 0-7680-0242-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt. Test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou. .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Metodika projekční činnosti Projekční činnost a její význam. Typy projektů a jejich obsahová náplň. Algoritmus návrhu hydraulického mechanizmu s využitím výpočetní techniky. Průvodní technická dokumentace. 2 Projekční návrh struktury hydraulického mechanizmu. Obecná struktura hydraulického mechanizmu. Základní struktury hydraulických obvodů. 3 Progresívní skladba hydraulického mechanizmu a jeho parametry. Základní parametry hydraulického mechanizmu. Volba pracovního tlaku. Volba průtoku. Volba výkonových a řídicích prvků a kritéria pro jejich výběr. 4 Příslušenství hydraulického obvodu. Dimenzování vedení kapaliny a výběr spojovacích dílů. Zásady výpočtu tlakových ztrát. Teplotní stabilizace kapaliny. 5 Proměnlivost parametrů hydraulického obvodu. Základní fyzikální vlastnosti kapalin a změna jejich parametrů vlivem tlaku a teploty. Vliv změny parametrů kapalin na výstupní chování hydraulického mechanizmu při statickém a dynamickém režimu. Nestacionární jevy v hydraulickém mechanizmu. 6 Hydraulické pohony pro translační a rotační pohyb. Tuhost a poddajnost motorů,vlastní frekvence motorů. Řízení výstupních parametrů pohonu. Vícemotorové hydraulické pohony. 7 Hydraulické obvody s akumulátorem. Konstrukční typy akumulátorů a jejich základní parametry. Výpočet akumulátoru pro daný účel - zdroj tlakové kapaliny. Akumulátorový pohon přímočarého hydromotoru - rozběh, brzdění, akumulace energie. 8 Hydraulické obvody s vestavnými ventily. Konstrukční řešení vestavných ventilů a jejich řízení. Hydraulické obvody s vestavnými ventily. Vodní a emulzní hydraulika. 9 Proporcionální technika a servotechnika. Typy proporcionálních prvků a přednosti jejich použití. Základní parametry a charakteristiky proporcionálních prvků. Příklady hydraulických obvodů s proporcionálními prvky a určení základních parametrů. Dynamické a statické charakteristiky proporcionálních prvků a obvodů z nich sestavených. Hydraulické obvody servotechniky. 10 Hydraulické servomechanizmy a elektrohydraulické regulační obvody. Struktura hydraulických servomechanizmů pro řízení polohy a rychlosti. Elektrohydraulické regulační obvody a určení jejich základních parametrů. Statické a dynamické charakteristiky , stabilita regulačního obvodu a přesnost přenosu signálu. 11 Energeticky úsporné hydraulické systémy. Sekundární regulace a její využití v mobilní technice a zkušebnictví. Load Sensing systémy v mobilní technice. Energeticky úsporná zapojení ve tvářecí technice. Energeticky úsporné systémy pro manipulaci s těžkou hmotou. 12 Hydraulické systémy strojního zařízení v průmyslu. Zařízení oceláren a sekundární metalurgie. Zařízení pro plynulé lití oceli. Zařízení válcoven tlustých plechů. Válcovny tenkých plechů – navíječky, odvíječky, zvedače smyček, úpravny. 13 Hydraulické systémy strojního zařízení v průmyslu. Vulkanizační a nábytkářské lisy. Vstřikovací lisy na plasty. Paketovací lisy a šrotovací nůžky. Kovací lisy a manipulátory. Vodní díla. Jevištní technika. 14 Ekologie hydraulických systémů. Těsnost hydraulického systému a ochrana proti úniku kapalin. Hlučnost hydraulického systému a prostředky pro její snížení. Ekologicky odbouratelné kapaliny a možnosti jejich použití, vliv na snížení parametrů hydraulického obvodu. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Praktické ukázky projektů první fáze P 1 a druhé fáze P 2 2 Skladba hydraulických obvodů dle požadavků technologického procesu, volba a výběr hydraulických prvků 3 Výpočet parametrů hydraulického obvodu 4 Výpočet rozměrů nádrže,výměníků tepla,teplotní režim,tlakové ztráty 5 Výpočet tlakového rázu a změn parametrů hydraulického mechanizmu při změně tlaku a teploty 6 Výpočet tuhosti a poddajnost,vlastní frekvence,základní určení parametrů přímočarých a rotačních hydromotorů 7 Výpočet akumulátoru pro daný účel, akumulátorový pohon přímočarého hydromotoru 8 Výpočet dekomprese, tvorba hydraulických obvodů z vestavnými ventily, vodní hydraulika 9 Výpočet a návrh hydraulických obvodů s proporcionální technikou a servotechnikou 10 Základní výpočet servomechanizmu a elektrohydraulického regulačního obvodu pro parametry dané technologickým procesem 11 Návrh a výpočet zkušebního zařízení pro dynamické testování 12 Výpočet a návrh nadsynchronního brzdění, návrh obvodu pro regulaci navíjení pásu,volba akumulátoru pro stavění do tlaku 13 Návrh hydraulického obvodu pro daný účel a výpočet základních parametrů 14 Výpočet životnosti hydraulických převodníků při použití ekologických kapalin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Písemka Písemka 20  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní