338-0509/03 – Projektování hydraulických mechanizmů (ProHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Miroslav BovaGarant verze předmětuDr. Ing. Miroslav Bova
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Projektování hydraulických mechanizmů se studenti naučí řešit základní úlohy syntézy hydraulických obvodů, tzn. projektovat základní hydraulické obvody. Dovedou navrhovat možné struktury systému s ohledem na funkčnost, přesnost řízení, energetickou úspornost, ekologičnost, provozuschopnost, životnost, provozní náklady a cenu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu Projektování hydraulických mechanizmů se posluchači seznámí se zásadami tvůrčí činnosti při návrhu jednoduchých i složitějších strojních a technologických zařízení s hydraulickým mechanizmem. Důraz je kladen na energeticky úspornou strukturu hydraulických obvodů, jejich vysokou kvalitu přenosu energie a informace, se zřetelem na spolehlivost, životnost a splnění požadavků daných technologickým procesem. Zvláštní důraz je kladen i na konstrukční řešení částí hydraulických obvodů, jejich návrhu, výpočtu základních parametrů a modelování statického a dynamického chování hydraulického mechanizmu při změnách vstupních parametrů stroje.

Povinná literatura:

SIVÁK, V. Projektování hydraulických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1990. PIVOŇKA, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha, SNTL, 1986. PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pavlok-hydraulicka-zarizeni-stroju.pdf

Doporučená literatura:

NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K. Modelování systémů s hydraulickými mechanizmy. Brno: Bosch Rexroth, 2002. KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Mobilné pracovné stroje. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0. GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Application. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 0-7680-0242-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další podmínky pro udělení zápočtu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Projekční činnost a její význam. Metodika projekční činnosti. Typy projektů a jejich obsahová náplň. Projektová dokumentace. 2. Projekční návrh struktury hydraulického mechanismu. Základní struktury hydraulických obvodů. 3. Návrh struktury hydraulického obvodu na základě zadaní, volba pracovní kapaliny, volba pracovního tlaku, návrhový výpočet parametrů hydraulického obvodu, specifikace hydraulických a jiných prvků. Volba dodavatelů. 4. Zpětná statická a dynamická analýza navrženého obvodu, porovnání se zadáním, úpravy navrženého obvodu. Tepelná a energetická bilance obvodu. 5. Projektování energeticky úsporných hydrostatických systémů: Load-sensing systémy s otevřeným středem a uzavřeným středem, sekundární regulace hydromotorů, systémy s rekuperací polohové energie zátěže do elektrické sítě. 6. Projektování hydrostatických systémů pro manipulaci s hmotnou zátěží. Projektování polohových servomechanismů. 7. Projektování hydrostatických systémů s ohledem na momentovou charakteristiku stroje (zařízení). 8. Zásady projektování hydrostatických systémů se specifickými požadavky na ekologii. Vlastnosti ekologicky odbouratelných kapalin. 9. Zásady projektování hydrostatických systémů s vysokými požadavky na požární bezpečnost. 10. Zásady projektování hydrostatických systémů pracujících v agresivním prostředí hlubinných dolů. 11. Zásady projektování hydrostatických systémů s ohledem na minimální hlučnost. 12. Zásady projektování hydrostatických systémů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 13. Zásady projektování hydrostatických systémů mobilních pracovních strojů. 14. Zásady projektování hydrostatických systémů s vestavnými logickými ventily. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Praktické ukázky projektů první fáze P1 a druhé fáze P2. 2. Skladba hydraulických obvodů dle požadavků technologického procesu, volba a výběr hydraulických prvků. 3. Výpočet parametrů hydraulického obvodu. 4. Výpočet rozměrů nádrže,výměníků tepla, teplotní režim, tlakové ztráty. 5. Zadání projektu č.1 Projekt hydraulického systému pro manipulaci s hmotnou zátěží. 6. Výpočet tuhosti a poddajnost,vlastní frekvence,základní určení parametrů přímočarých a rotačních hydromotorů. 7. Výpočet akumulátoru pro daný účel, akumulátorový pohon přímočarého hydromotoru. 8. Zadání projektu č.2 Projekt hydraulického systému s vestavnými ventily. 9. Výpočet a návrh hydraulických obvodů s proporcionální technikou a servotechnikou. 10. Základní výpočet servomechanizmu a elektrohydraulického regulačního obvodu pro parametry dané technologickým procesem. 11. Zadání projektu č.3 Projekt hydraulického systému pracujícího v prostředí s nebezpečím výbuchu. 12. Výpočet a návrh nadsynchronního brzdění, návrh obvodu pro regulaci navíjení pásu, volba akumulátoru pro stavění do tlaku. 13. Návrh hydraulického obvodu pro daný účel a výpočet základních parametrů. 14. Výpočet životnosti hydraulických převodníků při použití ekologických kapalin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T043) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní