338-0514/01 – Proudění plynů ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Stavová rovnice plynů – rozbor, směsi plynů Vlastnosti vzdušina jejich závislosti, suchý a vlhký vzduch Změny stavu, technická a fyzikální práce, entalpie Stlačitelnost plynů a modul pružnosti Proudění plynů: potrubí, dýza, clona, mezera Naplňování a vyprázdňování objemů - s konstantním a proměnným objemem Matematické modely proudění, RHD odpory pro vzduch

Povinná literatura:

Bašta, T.M. Gidroprivod i gidropněvmoavtomatia. (str. 258-281) Moskva, Mašinostrojenie, 1972 Bohl, W.: Technische Strömungslehre. (str. 169-203) VEB Leipzig 1984

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- základní pojmy: kapalina, vzdušnina - vlastnosti vzdušnin a jejich závislosti, nástin úvodu do kinetické teorie plynu - děje v plynech, izochorický, izobarický, adiabatický - stavová rovnice ideálního plynu - stavová rovnice skutečného plynu - definice ethalpie a entropie, fyzikální význam - směsy plynů, vlhký vzduch - stlačování plynů, škodlivý prostor pístových kompresorů - výtoky plynů otvorem ve stěně - plnění a vyprazdňování objemů - rovnice kontinuity stlačitelného média, zákon zachování hmotnosti - rychlost proudění versus hustota a plocha průřezu proudnice, kritický průřez, rychlost zvuku – kritická rychlost, proudění podkrytickoui a nadkrytickou rychlostí - proudové vývěvy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku